Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

Rada hl. města Prahy schválila tento Akční plán PZKO 2020+, druhou část – podpůrná opatření (dále Akční plán, II. část) a uložila Odboru ochrany prostředí MHMP zajistit a koordinovat plnění činností a aktivit vyjmenovaných v tomto Akčním plánu, a to do doby ukončení platnosti
Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha CZ01, nejpozději však do 31.12.2025.

Akční plán, II. část, obsahuje podpůrná opatření, která byla vytvořena na základě dohody a vzájemné spolupráce členů Pracovní skupiny pro PZKO Magistrátu hl. m. Prahy, jejíž zástupci odsouhlasili seznam plánovaných činností včetně harmonogramu a zodpovědnosti za řízení nebo součinnosti při naplňování jednotlivých stanovených úkolů.

Podpůrná opatření obsahují opatření z oblastí omezení znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, dopravy, zemědělství a ostatních zdrojů. Při návrhu jednotlivých úkolů Akčního plánu, II. části, byly zohledněny související strategické dokumenty hlavního města Prahy, především pak Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 a Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a další, s nimi související implementační dokumenty.

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část-podpůrná opatření je zveřejněn na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html, tak jako Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, CZ 01 a Akční plán PZKO 2020+první část-závazná opatření.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 25.10.2022