Dejme odpadu druhou šanci

Třídění odpadu je snadné, ohleduplné k přírodě a bezplatné.

Ve vašich černých popelnicích končí velké množství materiálu, který by si zasloužil vytřídit, je to skoro ¾ obsahu nádoby. Za popelnici na směsný odpad platíte dle velikosti a frekvence svozu. Praha vám přitom nabízí mnoho služeb bezplatně.

Čím více toho vytřídíte, tím méně za svou černou popelnici zaplatíte. Nejlepší odpad je však ten, který nevznikne.

Jak v praze můžete třídit odpad a nakládat s ním?
  • stanoviště tříděných složek – barevné kontejnery ve veřejném prostoru nedaleko vašeho domu
Na všech stanovištích můžete odložit:
  • papír
  • plast
  • sklo
Na vybraných stanovištích můžete odložit:
  • kovy, nápojové kartony
  • jedlé oleje a tuky
  • drobné elektrozařízení
  • textil
Popelnice na rostlinný bioodpad – objednat hnědou nádobu ke svému domu můžete na stránkách bioodpad.praha.eu nebo u svozových společností
Sběrné dvory – většinu typů odpadů včetně velkoobjemového, nebezpečného, stavebního či elektrozařízení můžete odložit v jakémkoliv  z 19 sběrných dvorů v Praze
Re-use pointy – předměty, které je možné dále využít (nábytek, knihy, nádobí, potřeby pro děti atp.), můžete odložit ve vybraných sběrných dvorech. Nabídnout i získat předměty můžete v aplikaci praho.nevyhazujto.cz
Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a na bioodpad jsou umisťovány na konkrétní místo v konkrétním čase. Informace najdete na webových stránkách vaší městské části
Stabilní a mobilní sběr nebezpečných odpadů – konkrétní místa a časy najdete na webových stránkách vaší městské části.
Kompostárna ve Slivenci a sběrné místo bioodpadu v Malešicích

Třídíte správně?
  • Zmenšete co nejvíce objem odpadu – sešlápněte, roztrhejte, nalámejte jej apod.
  • Dávejte do nádob (nikoli vedle) jen to, co tam skutečně patří.
Co se stane s odpadem, který vytřídíte?
1,4 kg papíru =  1 výtisk Babičky od B. Němcové

0,5 kg vytříděného skla = nová sklenička

50 PET = fleecová bunda

145 kg bioodpadu = 80 kg kompostu

Odpad z černých popelnic se dál netřídí. Převážná většina jejich obsahu míří do ZEVA v Malešicích, což je zařízení, které odpady energeticky využívá. Jeho základní výstupy jsou energie, teplo, škvára, popílek a železo. Zbytek odpadu, který kapacitně ZEVO nemůže přijmout, skončí na skládce.

Děkujeme, že třídíte a dáváte odpadům druhou šanci.

Máte-li problém, chcete-li více informací:
odpady.praha.eu
bioodpad.praha.eu
reuse.praha.eu

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Dejme odpadu druhou šanci
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 17.05.2022