Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30.04.2024

V souladu s ustanovením § 2 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26.04.2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ „nebezpečí požáru“ ze dne 29.04.2024 nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ode dne 30.04.2024 od 00.00 hodin do 02.05.2024 00.00 hodin.

V souladu s ustanovením § 2 Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:
 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 2. lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
 3. sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
 4. plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
 
zakázané následující činnosti:
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:
 1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. používání pyrotechnických výrobků,
 4. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
 5. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 6. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 7. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy (OS KŠ HMP)
Odbor bezpečnosti MHMP
Oddělení krizového řízení
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel: +420 222 022 200-3
e-mail: os.ks@praha.eu


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 30.04.2024