Dopravní omezení na komunikaci Ústecká

V souvislosti s plánovanou souvislou údržbou komunikace dojde v termínu od 16. října do 24. listopadu 2018 k dopravním omezením na komunikaci Ústecká.

Investorem této akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Akci povoluje odbor dopravních agend MHMP.

1. etapa
V první etapě bude realizována rekonstrukce celého jízdního pásu komunikace Ústecká, v úseku Žernosecká – Kobyliská, pro jízdní směr z centra. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Veškerý dopravní provoz bude veden komunikací Ústecká jízdním pásem pro směr do centra, a to koncepcí 1 + 1, tedy jeden jízdní pruh bude vyhrazen pro jízdu z centra a druhý jízdní pruh bude vyhrazen pro provoz ve směru do centra. Po celou dobu stavby budou zachovány veškeré pěší vazby.

2.a etapa
Ve 2.a etapě bude realizována rekonstrukce celého jízdního pásu komunikace Ústecká, v úseku Žernosecká – Kobyliská, pro jízdní směr do centra. Stavba bude opět probíhat za úplné uzavírky. Veškerý dopravní provoz bude veden komunikací ul. Ústecká jízdním pásem pro směrz centra, a to koncepcí 1+1, tedy jeden jízdní pruh bude vyhrazen pro jízdu z centra a druhý jízdní pruh bude vyhrazen pro provoz ve směru do centra. Po celou dobu stavby budou zachovány veškeré pěší vazby.

V řešené etapě dojde k uzavírce křižovatky Ústecká x Dopraváků. Dopravní vazby mezi Bohnicemi, Kobylisy a Dolními Chabry zůstanou zachovány prostřednictvím „otevřené“ křižovatky Ústecká x K Ládví. Přilehlá čerpací stanice MOL zůstane obsluhovatelná, nicméně s výjezdem na komunikaci K Ládví. Do stavbou dotčeného úseku mezi komunikacemi ul. Kobyliská a Dopraváků bude kromě vozidel stavby umožněno vjezdu dopravní obsluze a zákazníků firmy Autoelektrika Beneš, neboť těm není možné zpřístupnit jinou alternativní trasu.

2.b etapa
Tato etapa je totožná s předchozí 2.a etapou s tím rozdílem, že styková křižovatka komunikací ul. Ústecká x Dopraváků bude již zrekonstruována a umožní příčný přejezd a dojde k uzavření křižovatky Ústecká x K Ládví. Dopravní vazba mezi Bohnicemi, Kobylisy a Dolními Chabry bude zabezpečena prostřednictvím výše zmíněné křižovatky Ústecká x Dopraváků.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 09.10.2018