Informace k novele stavebního zákona

Dne 1. července 2024 nabývá plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby byl úřad na přechod na nový systém připraven. Vše ale záleží především na připravenosti a funkčnosti systémů, připravovaných MMR ČR.

V podrobnostech (a vzhledem k nedostatku informací) odkazujeme na webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj týkající se digitalizace stavebního řízení v ČR.

Další informace na https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-crDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 28.06.2024