Informace o realizaci opravného broušení kolejnic

Správa železnic, státní organizace, informuje místní občany, že na železniční trati proběhne v rámci pravidelné údržby a v souvislosti s protihlukovou úpravou železničního svršku opravné broušení kolejnic.

Práce budou probíhat ve večerních a nočních hodinách ve dnech

10. - 12. 11. a 14. - 15. 11. 2021.

Všechny občany a především obyvatele domů situovaných v bezprostřední blízkosti železniční trati žádáme o shovívavost a strpění krátkodobého zvýšení hlukové zátěže. Provedení broušení je nezbytnou součástí protihlukové úpravy železničního svršku.

Broušení kolejnic bude provedeno brousícím strojem Loram RG-48. Hlavním cílem broušení kolejnic je včasné odstranění kontaktně-únavových vad pojížděné plochy kolejnice, čímž je eliminován rozvoj těchto vad a související degradace kolejnic v důsledku dalšího opotřebovávání. Dosáhne se tak významného prodloužení životnosti kolejnic, a tím i dalších prvků železničního svršku a spodku.
Broušení současně zajistí „vyhlazení“ povrchu pojížděné hrany kolejnice a má tak vliv na snížení vzniku a přenosu hluku. Celkový přínos ve snížení hlukové zátěže je v průměru 2 - 5 dB, přičemž očekávané snížení hladiny hluku nastává po tzv. zajetí kolejnic, tedy přibližně do jednoho měsíce od provedení broušení.
Broušení je plánováno v noční době z důvodu maximálního zachování plynulého provozu především vlaků osobní dopravy. Protože je broušení spojeno s určitou hlučností, může dojít ke krátkodobému zvýšení hlukové zátěže.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 10.11.2021