Informace pro profesionální fotografy – pořizování fotografií pro účely vydání elektronických občanských průkazů

V souladu se zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, lze pro účely vyřízení žádosti občanů o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez tohoto čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.

V zájmu sjednocení praxe byl dohodnut jednotný postup pro odeslání údajů o fotografovaném občanovi a pořízené fotografie občana spočívající ve vyplnění „Formuláře pro zasílání fotografií pro OP“, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra. Odeslání tohoto formuláře provádí profesionální fotograf prostřednictvím speciální datové schránky Ministerstva vnitra přímo z formuláře po intuitivním vyplnění všech položek, včetně správně provedeného výběru nabídky názvu úřadu, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud je vyplněný formulář doručen jinému úřadu nebo Ministerstvu vnitra a nikoliv úřadu, který žádost o vydání občanského průkazu vyřizuje, nelze jej zpracovat a fotografie nebude úřadu doručena. Ve snaze předejít chybnému odeslání vyplněného formuláře byl na internetových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz  (Úvodní strana – Služby pro veřejnost – Formuláře – Občanské průkazy) zveřejněn i „Návod na vyplnění formuláře“, který obsahuje 5 kroků, které je nutno při vyplňování formuláře bezpodmínečně dodržovat.