Informace pro veřejnost ohledně bezpečnostního kácení na Ládví

Úřad městské části Praha 8 si na začátku letošního roku nechal zpracovat znalecký posudek ve věci odborného posouzení lípy stříbrné kvůli rozšiřující se hnilobě na bázi kmene. Lípa stříbrná roste v rabátku u staré kašny v těsné blízkosti frekventovaného chodníku a laviček na Ládví, kde se pořádají farmářské trhy a další akce.

Posudkem bylo prokázáno, že dochází ve značném rozsahu k odumírání báze kmene, na které se nacházejí dvě rozsáhlá plošná poškození kůry a dřeva, mezi kterými je jen slabý pás dosud funkčních vodivých pletiv. Poškozená báze kmene zabírá přibližně 50 % obvodu báze kmene, na povrchu dřeva se již vyskytuje hniloba. Provozní bezpečnost je v současné době již nebezpečně snížená, nelze ji zvýšit na dostatečnou úroveň arboristickými opatřeními – zejména nelze zvýšit kvalitu ukotvení lípy stříbrné. Lípa stříbrná proto bezprostředně ohrožuje frekventované okolí a z bezpečnostních důvodů je doporučeno ji pokácet.

Na základě posudku byla podána žádost o souhlas vlastníka s kácením dřeviny a následně bylo dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů zažádáno o povolení ke kácení dřeviny rostoucích mimo les u orgánu ochrany přírody a krajiny. Vzhledem k bezprostřednímu ohrožení zdraví občanů bude na základě vydaného pravomocného rozhodnutí přistoupeno ke kácení v co nejkratší možné době cca do 14 dnů. Před samotným kácením bude provedena vizuální kontrola z hlediska případného zahnízdění ptactva.

Na podzim budou za pokácenou lípu stříbrnou vysázeny 2 nové lípy stříbrné „Brabant“ u staré kašny a 1 lípa srdčitá „Rancho“ v rabátku u nové kašny na Ládví.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Lípa na Ládví


Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 01.06.2020