Informace pro voliče, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19

Voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19, mají možnost účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dvojím způsobem: využít volebních parkovišť nebo si zavolat pro zvláštní přenosnou volební schránku. 


1) Volební parkoviště

Hlasovat na volebním stanovišti mohou pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 a kteří mají trvalý pobyt na území městské části, pro kterou je volební stanoviště zřízeno, nebo jim byl vydán voličský průkaz. Hlasování proběhne ve středu 06.10.2020 od 8 do 17 hodin. Hlasovat lze pouze z motorového vozidla. Na příjezdových komunikacích k volebnímu stanovišti budou pro snazší orientaci umístěny informativní směrové dopravní značky.

Pro voliče z městské části Praha 8 je určeno volební stanoviště na parkovišti Letňany (vjezd ulice Prosecká, výjezd ulice Listova)

Umístění: Praha 9, pozemek parc. č. 547/43 v katastrálním území Letňany
Drive-In Letňany

Volební stanoviště je zřízeno pro městské části: Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha – Běchovice, Praha – Březiněves, Praha – Čakovice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Počernice, Praha – Ďáblice, Praha – Klánovice, Praha – Satalice, Praha – Troja, Praha - Vinoř


2) Zvláštní přenosná volební schránka 

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Hlasování proběhne v pátek 08.10.2021 od 8 do 22 hodin a v sobotu 09.10.2021 od 8 do 14 hodin.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 07.10.2021 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:
 • 771 224 472
 • 771 224 473
 • 771 224 474

Telefonní čísla jsou v provozu:
 • ve středu 29. 9. 2021 od 9 hodin do 18 hodin
 • ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 9 hodin do 16 hodin
 • v pátek 1. 10. 2021 od 9 hodin do 14 hodin
 • v pondělí 4. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin
 • v úterý 5. 10. 2021 od 9 hodin do 16 hodin
 • ve středu 6. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin
 • ve čtvrtek 7. 10. 2021, tj. v poslední den lhůty, od 9 hodin do 20 hodin 

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány. 

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy: 
 • jméno (jména) a příjmení 
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu
 • adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá 
 • telefonní číslo.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 05.10.2021