Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí

Reg. číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002279
Období realizace: 1. 10. 2021 – 31. 12. 2023

Anotace projektu:

Předmětem projektu JE inovační partnerství zaměřené na vytvoření metodiky a softwarového nástroje - informačního systému - pro podporu krizového řízení a jeho nasazení pro pracovníky krizového řízení na všech úrovních, které by umožnilo dosáhnout zvýšení kvality při analýze, přípravě a zejména řešení mimořádných událostí a krizových situací na zvoleném území, primárně na území Městské části Praha 8.

Co je cílem projektu:

Cílem projektu je formulovat inovativní metodiku a vytvořit softwarový nástroj pro podporu krizového řízení, přípravy a řešení katastrof na území MČ Praha 8, zahrnující nejen krizové řízení ale i ochranu obyvatelstva a vedoucí ke zvýšení kvality života občanů MČ Praha 8 a jejich bezpečnosti.

Realizací navrhovaného řešení dojde k významnému rozšíření informační základny napomáhající efektivnímu řešení krizových situací. Inovativnost přístupu spočívá v možnosti přechodu od plánů zpracovávaných pouze pomocí kancelářských programů (Word, Excel) ke sdílení potřebných informací strukturovanou formou (jednotná databáze, adresáře kontaktů, opatření, spojení). 

Výstupem projektu dojde k významnému zkvalitnění metodického řízení, při rozpracování typových plánů, havarijních a dalších plánů na území do podmínek městské části a na ní se nacházejících subjektů, orgánů a organizací. Bude existovat metodika, která umožní metodicky správně a cíleně se připravovat a řešit MU/KS pro subjekty, které ji začnou užívat.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 05.05.2022