Jak dál s klubem Mapa? Praha 8 bude hledat řešení

Vzhledem k množícím se dotazům na zrušení klubu Mapa bychom rádi uvedli následující podstatné informace, které nás k tomuto nepopulárnímu kroku vedou.

Nejprve chceme zdůraznit, že si velmi vážíme činnosti naší příspěvkové organizace Osmička pro rodinu, která klub Mapa provozuje. Dosáhla v oblasti rodinné politiky mnoho úspěchů a z tohoto důvodu chceme její ostatní služby zachovat. Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům, kterými MČ pro tento a následující rok disponuje a snaze zachovat občanům Prahy 8 alespoň základní funkce služeb Osmičky pro rodinu, rušíme projekt klub Mapa, protože náš rozpočet neumožňuje jeho další provoz, konkrétně chybí mzdové prostředky pro jeho zaměstnance.

Dopady tohoto rozhodnutí naštěstí zmírní existence Salesiánského střediska mládeže, které nabízí velmi podobné služby jako končící klub Mapa. MČ Praha 8 na činnost této organizace přispívá z grantů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Chtěli bychom, aby se Osmička pro rodinu držela účelu, pro který byla zřízena, a to je téma rodinné politiky, resp. rodinných center a aktivit kolem nich.

„Systém sociálních služeb a volnočasových organizací se celostátně nachází ve složité situaci, neboť jsou omezovány dotační prostředky, které mimo jiné pomáhaly i s provozem klubu Mapa. Samozřejmě si uvědomujeme, že klub Mapa má místně velmi významnou preventivní funkci, avšak v tuto chvíli není v možnostech rozpočtu jeho udržitelnost.“ říká Tomáš Hřebík, radní MČ, v jehož gesci jsou organizace MČ, a dodává: „Vzhledem k tomu, že vnímáme potřebnost podobného zařízení, hledáme možnosti, jak zajistit pokračování klubu, zejména za pomoci s financováním ze strany hlavního města. O dalším vývoji Vás budeme informovat.“

Osmička pro rodinu:
www.osmickaprorodinu.cz

Více informací:
Tomáš Hřebík
radní MČ Praha 8
tomas.hrebik@praha8.czDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 02.07.2019