Jak hasit hořící osobní automobil

1. Volání na tísňovou linku: Prvním krokem je vždy volání na tísňovou linku 112 a podání hlášení o požáru a místu požáru.

2. Bezpečnost: Ujistěte se, že jste dostatečně daleko od hořícího vozidla. Automobily mohou obsahovat řadu nebezpečných materiálů, které mohou explodovat během požáru.

3. Použití hasicího přístroje: Pokud máte k dispozici hasicí přístroj a je bezpečné jej použít, zaměřte se na základnu plamenů, nikoli na samotné plameny. Hasicí přístroj by měl být schopen uhasit menší požár, pokud je použit správně. 

A)  Nikdy neotvírejte celý kryt motoru, pouze malou škvírkou vložte proudnici (trysku) od hasicího přístroje do mezery krytu motoru - max 10 cm. Otevřením celého krytu naopak pomůžete ohni získat více kyslíku a rychlému šíření požáru.

B)  Otevřeným okénkem miřte proudničkou (tryskou) směrem na vnitřní část střechy na střed , proud se tak roztříští o střechu a vznikne tzv. sprcha, rozptyl hasiva bude účinnější.

C)  Pneumatiky hasivem namířenou proudnicí ( tryskou) haste krouživým pohybem , směrem do podběhu.


4. Nikdy nepoužívejte vodu na hořící motor: Voda může způsobit, že hořící olej se rozprší a rozšíří oheň. Použijte místo toho hasicí přístroj určený pro třídu B (hořlavé kapaliny) a třídu C (hořlavé plyny).

5. Čekání na profesionály: Pokud se požár nedaří uhasit, udržujte bezpečnou vzdálenost a čekejte na příjezd hasičů.

Především je důležité zůstat v bezpečí a nevystavovat se zbytečnému riziku. Je lepší nechat odborníky, aby se postarali o  likvidaci požáru. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

hořící auto


Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 19.10.2023