Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:
 • Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
 • Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
 • Směsný komunální odpad odkládejte do černých kontejnerů (na místa k tomu určená).
 • Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.
 • Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
 • Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní.
Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:
 • Odpady netřiďte.
 • Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady.
 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů”.
 • Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Buďte ohleduplní.
Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19:
 • Odpady netřiďte.
 • Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
 • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
 • Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
 • Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
 • Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
 • Buďte ohleduplní.
 • Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
 • Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

Většina sběrných dvorů hl. m. Prahy je opět otevřena pro veřejnost za dále specifikovaných provozních opatření. 
V Praze 8 jde o sběrné dvory v ulici Voctářova v Libni a v ulici Ďáblická v Ďáblicích.

 
Sběrný dvůr Voctářova

Provozní doba:
PO–PÁ 8.30–17 hod.
SO 8.30–15 hod.
 

Sběrný dvůr Ďáblická

Provozní doba:
PO–PÁ 8.30–18 hod.
SO 8.30–15 hod.


Do sběrných dvorů budou zákazníci vpouštěni pouze jednotlivě a výhradně s ochrannou úst a nosu (rouška, šátek, respirátor apod.).
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie 
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 06.04.2020