Kdy bude hotová Cafourkova?

Po dokončení opravy kanalizace společností PVS ke dni 5. 10. 2020 bude ihned následovat pokračování rekonstrukce komunikace Cafourkova, která spočívá v následujícím postupu. Nejdříve bude provedeno vybourání stávající konstrukce komunikace v šířce 4,5m a chodníku a ještě bude provedeno odtěžení vrstvy mocnosti lm.zde bude provedena sanace podloží komunikace a chodníku pomocí vrstvy štěrkodrti frakce 125/200 v ti. 400mm, separační geotextílie, výztužné geomříže, vrstvy štěrkodrti frakce 63/125 ti. 300mm, vrstvy štěrkodrti frakce 0/63 ti 300mm. Po této sanaci budou provedeny vrstvy komunikace a chodníku včetně osazení silničních a chodníkových obrub.

Součástí jsou i asfaltové vrstvy do komunikace a chodníku i opěrná zídka. Nakonec budou provedeny sadové úpravy a dopravní značení. Termín dokončení je plánován na 30. 11. 2020.Kontaktní osoba za TSK:
Ing. Hronová Zuzana
tel.: +420 257 015 733
e-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz
www.tsk-praha.cz

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Cafourkova 2.etapa a
Cafourkova 2.etapa b


Mohlo by vás také zajímat 


Zveřejněno: 27.07.2020