Konkursní řízení na funkci ředitele,ředitelky ZŠ Mazurská

Rada městské části Praha 8 vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a.


Uchazeč o funkci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou uchazeč vykonává
  • plná způsobilost k právním úkonům 
  • bezúhonnost 
  • zdravotní způsobilost 
  • znalost českého jazyka
  • znalost školských předpisů a školské problematiky

Veškeré informace o výběrovém řízení naleznete v přiloženém souboru:Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

ZŠ Mazurská
Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 01.02.2021