Materiály z jednání výboru pro projekt Nová Palmovka