Na Invalidovně zapustilo kořeny sedm platanů věnovaných osobnostem Prahy 8

Na Invalidovně zapustilo kořeny sedm platanů věnovaných osobnostem Prahy 8Městská část Praha 8 je zelenější. Před budovou J&T Banky naproti stanici metra Invalidovna bylo nově vysazeno sedm stromů, z nichž každý symbolizuje příběh jedné významné osobnosti žijící na „Osmičce“. Výsadbu završila akce, která propojila čestné občany Prahy 8, žáky Základní školy Lyčkovo náměstí, špičkové architekty a krajináře se zástupci městské části, investiční skupinou J&T a developerem J&T Real Estate, kteří v lokalitě dlouhodobě působí.

Výsadba platanů je jedním z příkladů úspěšné spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. „Oceňujeme, že se zástupci investora J&T nenechali udolat administrativní a technologickou náročností výsadby stromořadí na městské třídě s podzemním provozem metra a neodradila je ani cena za jeden strom, která na Invalidovně dosáhla milionu korun. Platanová alej v Sokolovské ulici přesahuje běžné ozelenění prostoru a my jsme proto chtěli dát platanům další rozměr. Spolu s investorem jsme každý strom věnovali vybraným osobnostem, které v minulosti obdržely čestné občanství Prahy 8 za přínos pro městskou část,“ říká Radomír Nepil (ANO), místostarosta pro územní rozvoj Prahy 8.
 
Platanová alej není jediná aktivita, která se skupinou J&T do okolí Invalidovny dorazila. Vedle soch Jiřího Příhody, které zdobí veřejný prostor zde banka otevřela veřejnosti zdarma galerii, ve které představuje příběhy soukromých sbírek a jejich sběratelů, podpořila také knihu Karlín, která mapuje život ve zdejší čtvrti a aktivní hodlá být i v budoucnu nejen v rámci připravovaných developerských aktivit.
 
„Praha 8, respektive Karlín, je naším domovem. Zde jsme v roce 1998 s bankou začínali a nenechali se odradit ani povodněmi, které pár měsíců po otevření banky Florenc a celý Karlín zasáhly. Chceme místa, ve kterých působíme aktivně zlepšovat a posouvat kupředu. Jsem proto velmi rád, že se nám přes veškeré nesnáze podařilo dotáhnout do zdárného cíle i výsadbu platanů a moc mě těší, že se tyto stromy mohou stát jakousi spojnicí mezi generacemi a propojit minulost a současnost,“ uvedl Tomáš Klimíček z J&T Banky.

Cedulky u jednotlivých platanů tak představují symbolické věnování lékařce Ivě Holmerové, pedagožce a psycholožce Marii Petrželové, speciální pedagožce Miloslavě Staré, akademické malířce a pedagožce Helze Hoškové-Weissové, akademickému malíři Václavu Špalemu, ekologovi Miloslavu Štulcovi a motocyklovému závodníkovi Milanu Špinkovi.

Na slavnostní křest stromů bezprostředně navázala beseda s žáky osmých tří ze ZŠ Lyčkovo náměstí v Café Rustonka, kde architekti Vít Máslo z CMC Architects a Karel Mrázek ze studia KAAMA představili dětem význam a funkce stromů ve městech i to, jaké zastoupení bude mít modrozelená infrastruktura v dalších aktuálně připravovaných projektech v lokalitě.
 
„Budeme pokračovat v ozeleňování města na našem projektu Nový Rohan, v němž jsme právě zahájili prodej bytů, i na chystaném kancelářském projektu Rustonka West situovaném na pozemku sousedícím s J&T Bankou,“ doplnil člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz. Součástí projektu Rustonka West jsou veřejná prostranství s řadou stromů a vodními prvky, na jejich podobě se domluvil investor s Městskou části Praha 8. „Není hlavní úlohou městské části „fušovat“ do řemesla architektům, i když musím říct, že návrh plánované budovy připomínající loď se mi líbí, nebo bojovat s investory a bránit rozvoji za každou cenu. To by bylo krátkozraké. Naší snahou je hledat s nimi dohodu tak, aby projekty nebyly odtržené od okolí, nezapomínalo se na veřejná prostranství a třeba právě na stromy nebo prostupnosti a obecně veřejnou vybavenost,“ dodává Radomír Nepil.   


Platany pokřtil místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil společně s čestnými občany městské části, architekty Vítem Máslem a Karlem Mrázkem, zástupci J&T Banky a J&T Real Estate a žáky Základní školy Lyčkovo náměstí.
Na Invalidovně zapustilo kořeny sedm platanů věnovaných osobnostem Prahy 8
Na Invalidovně zapustilo kořeny sedm platanů věnovaných osobnostem Prahy 8Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 06.06.2024