Nabídka členství ve volební komisi

Nabídka členství ve volební komisi pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024.

Máte-li zájem pracovat při volbách do Evropského parlamentu jako člen okrskové volební komise na území Městské části Praha 8, kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla a e-mailu, občansko-správní odbor ÚMČ Praha 8.

na telefonním čísle: 222 805 547, 222 805 555 
nebo 
na e-mail: stanislava.ciprova@praha8.cz


Podmínka členství v komisi:
  • státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU
  • dosažení věku 18 let nejpozději k 16. květnu 2024

Odměna člena komise činí 1.800 Kč (odměna předsedy 2.200 Kč, místopředsedy 2.100 Kč) + stravné ve formě stravenek.
Odměna nepodléhá zdanění.

Na základě projeveného zájmu budete zařazeni do seznamu zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném členství budete včas informováni.


Více informací o volbách do Evropského parlamentu:
https://www.praha8.cz/Volby-2024


Zveřejněno: 10.04.2024