Novinky v oblasti občanských průkazů a cestovních pasů od 1. července 2018

1. červenec 2018 přinese celou řadu změn na úseku vydávání občanských průkazů a cestovních pasů. Nově se budou vydávat jen občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s novým kontaktním elektronickým čipem, bude možno požádat o vydání občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a mění se též i výše vybíraných správních poplatků.

Občanské průkazy
Od 1. července 2018 se budou vydávat pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s novým kontaktním elektronickým čipem, které bude možné použít pro bezpečné prokazování totožnosti a při využívání online služeb veřejné správy. Dosavadní občanské průkazy stále zůstávají v platnosti do data na nich uvedených. O bezplatnou výměnu mohou žádat jen občané s končící platností jejich občanského průkazu (maximálně 6 měsíců před koncem platnosti) nebo občané, kterým byl do 30.06.2018 na vlastní žádost vydán občanský průkaz s kontaktním čipem. V ostatních případech je podání žádosti podmíněno úhradou správního poplatku 200 Kč.

Nový občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem bude povinným osobním dokladem občana, používání elektronických funkcí bude ale dobrovolné. Elektronickou identifikaci pomocí kontaktního čipu občané využijí pro elektronická přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby, které bude veřejná správa nabízet. Přístup k údajům v kontaktním elektronickém čipu bude chráněn „identifikačním osobním kódem“, který si občan může zvolit již při převzetí občanského průkazu do užívání.

Novinkou bude i ukončení vydávání občanských průkazů bez strojově čitelné zóny s platností na 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zrušení trvalého pobytu občanům. Namísto těchto občanských průkazů vydávaných ve zkrácené lhůtě, může občan požádat o vydání standardního občanského průkazu ve zrychlené lhůtě 24 hodin nebo 5 pracovních dní. Žádost o vydání občanského průkazu s vydáním ve standartní lhůtě 30 dní nebo ve zrychlené lhůtě 5 dní nebo 24 hodin je možno podat v úředních hodinách na všech úřadech městských částí Praha 1 – Praha 22 (xlsx, 23,5 kB), na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (xlsx, 23,5 kB) nebo přímo na pracovišti Ministerstva vnitra. Při podání žádosti o občanských průkaz vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dní si může občan zvolit, zda si jej převezme na úřadě, kde podával žádost nebo přímo na Ministerstvu vnitra. Občanské průkazy vydávané do 24 hodin je možno převzít výhradně na pracovišti Ministerstva vnitra. Vydání občanského průkazu ve zrychlené lhůtě je podmíněno úhradou správního poplatku 300 až 1000 Kč podle věku žadatele a rychlosti vydání.

Další novinkou je, že v žádosti o vydání občanského průkazu je možno uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí občanského průkazu. Ministerstvo vnitra bude informovat občana o možnosti převzetí dokladu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Ke stažení:

Cestovní pasy
Stejně jako v případě občanských průkazů si bude moci žadatel vybrat, zda požádá o vydání cestovního pasu ve standardní lhůtě 30 dní, nebo ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dní nebo do 24 hodin. Žádost o vydání cestovního pasu s vydáním ve standartní lhůtě 30 dní nebo ve zrychlené lhůtě 5 dní nebo 24 hodin je možno podat v úředních hodinách na všech úřadech městských částí Praha 1 – Praha 22 (xlsx, 23,5 kB), na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností (xlsx, 23,5 kB) nebo přímo na pracovišti Ministerstva vnitra. Při podání žádosti o cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dní si může občan zvolit, zda si jej převezme na úřadě, kde podával žádost nebo přímo na pracovišti Ministerstva vnitra. Cestovní pasy vydávané do 24 hodin je možno převzít výhradně na pracovišti Ministerstva vnitra. Všechny vydávané cestovní pasy, i cestovní pasy vydávané ve zkrácených lhůtách, obsahují strojově čitelnou zónu, biometrické údaje a jsou vydávány s platností 10 let pro občany starší 15 let nebo s platností 5 let pro občany mladší 15 let.

Shodně jako u vydávání občanských průkazů je možno v žádosti uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu. Ministerstvo vnitra bude informovat občana o možnosti převzetí dokladu textovou zprávou nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Cestování do zahraničí
Před cestou do zahraničí si vždy ověřte, zda máte platný cestovní doklad, zda jej mají vaše děti (cestovní pas nebo občanský průkaz může být vydán dítěti již po narození) a zkontrolujte také dobu platnosti cestovních dokladů. Některé státy vyžadují dobu platnosti cestovního dokladu ještě několik měsíců po návratu z cílové destinace, například pro vstup do Tuniska musí platnost cestovního pasu překračovat nejméně o 3 měsíce dobu pobytu, v případě Thajska až 6 měsíců. Aktuální údaje o cestovních dokladech si dopředu ověřte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, v případě nejasností též u příslušného zastupitelského úřadu.

V případě cest po Evropě může v řadě států nahradit cestovní pas i platný občanský průkaz, toto platí pro všechny státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a na základě bilaterálních dohod lze občanský průkaz využít jako cestovní doklad do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Makedonie, Moldávie, Srbska a Švýcarska.

Ke stažení:
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 12.06.2018