Nuž, již rádi spějem, Praho, v náruč tvou, buď nám vždycky za to matkou pečlivou!

libeň znak ikonaTouto větou jsou uvozeny dva výstavní panely před libeňským zámkem, připomínající připojení Libně ku Praze 12. září 1901. Libeň se stala před 120 lety druhým k Praze připojeným městem. Rok před inkorporací v Libni stálo 746 domů a po spojení se město postupně rozšiřovalo na sever, do volných plání a zbouraných parcel starých domů. Budovaly se dvou až třípatrové domy, a to až do vypuknutí První světové války, která stavební rozvoj zastavila. 

První panel připomíná událost připojení Libně k Praze, informuje co se 12. září 1901 událo, jak vypadaly tehdejší oslavy, kdo se jich účastnil apod.

Druhý panel zobrazuje významné mezníky Libně – od počátku osídlení, prvních písemných zmínek, zavedení veřejného osvětlení, vlakové spojení aj. Při sledování časové osy si nelze nevšimnout, jak se město začalo po připojení k Praze rozvíjet.

Výstavní panely radnice instalovala v dubnu. Přesně 16. dubna 1901 byl totiž schválen zemský zákon na jehož základě došlo v září k připojení k Praze. Libeň se tak stala VIII. obvodem města Prahy a tato číslovka jí zdobí dodnes.

https://www.prahaneznama.cz/praha-8/liben/


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Panely Libeň


Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 03.05.2021