Občanské průkazy – změny od 2. srpna 2021

Občanské průkazy – změny od 02.08.2021 v souvislosti s účinností nového zákona číslo 269/2021 Sb., o občanských průkazech. 

Od 2. srpna letošního roku budou nově vydané občanské průkazy obsahovat dva biometrické údaje, podobu obličeje a otisky prstů. Ty se budou pořizovat u občanů od 12 let. Hlavním důvodem je vyšší zabezpečení dokladů, aby nemohlo docházet k záměně identity, kdy na osobní doklad vystupuje jiná osoba.

Tuto změnu vyvolalo schválené nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1157 z roku 2019, které povinně zavádí do všech dokladů totožnosti biometrické údaje s účinností od 2. srpna 2021.

Biometrické údaje, ať už jde o podobu obličeje nebo otisky prstů, mohou být vedeny v evidenci občanských průkazů pouze po dobu 90 dnů, a to z důvodu případné reklamace dokladu. Občané se tedy nemusí obávat, že jejich biometrické údaje budou ukládány v databázi nekonečně dlouho.

Nejedná se o povinnou výměnu. Občanské průkazy ve formátu platební karty se strojově čitelnou zónou budou i po tomto datu platit pro cestování po Evropské unii. Občané si je budou měnit podle potřeby, buď skončením platnosti, nebo z důvodu různých životních situací, změny adresy trvalého pobytu, uzavření manželství či rozvodu. Jediná lhůta se týká občanů narozených před rokem 1936, kteří mají vydané starší typy občanských průkazů, ve kterých není vyznačené datum platnosti, je v nich uvedená doba neomezená. Tyto doklady musí být vyměněny nejpozději k 2. srpnu 2026.

Do občanských průkazů vydaných po 02.08.2021 již nebude možné zapisovat akademické či jiné tituly a vědecké hodnosti. Do žádosti již nebude možné použít fotografie zasílané od fotografů do datové schránky Ministerstva vnitra za účelem jejich využití do OP a žádost nebude možné podat elektronicky ani prostřednictvím jiné osoby. Informování o vyhotoveném dokladu bude možné nově zaslat i do datové schránky, nejen zaslat SMS zprávou nebo na e-mailovou adresu jako tomu bylo dosud.

Nově si také občané budou moci ponechat neplatný občanský průkaz, ale až po provedení úředního znehodnocení (proděravění).


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 30.07.2021