Ondřej Gros: Chceme záruky, že Libeňský most je a bude bezpečný

Libeňský mostStarosta Prahy 8 Ondřej Gros dnes zaslal náměstkovi primátora Adamu Scheinherrovi stanovisko městské části k záměru fakticky řešit situaci okolo Libeňského mostu až za několik let. Stanovisko schválila Rada městské části Praha 8 na svém zasedání dne 16.10.2019.
„Jsme silně znepokojeni Vaším vyjádřením k odkladu řešení situace s Libeňským mostem. Osobně mne znepokojuje, že most v havarijním stavu má sloužit beze změny i další dlouhá léta. Proto městská část požaduje záruky a ujištění, že tento provoz je a bude bezpečný a našim občanům nehrozí nebezpečí,“ píše se mimo jiné v dopise. 

Rada městské části Praha 8 nesouhlasí s uzavřením Libeňského mostu bez náhradního řešení dopravy po dobu jeho rekonstrukce. Zároveň požaduje v návaznosti na výrazně posunutý termín rekonstrukce Libeňského mostu záruky provozní bezpečnosti mostu do doby, než bude zahájena jeho dosud odkládaná rekonstrukce. Podle vyjádření náměstka primátora Scheinherra má rekonstrukce probíhat v letech 2022 až 2024.

„Požadujeme maximální urychlení přípravy stavby nového Rohanského mostu tak, aby mohlo dojít k jeho výstavbě a zprovoznění ještě před zahájením plánované rekonstrukce Libeňského mostu,“ dodává starosta Prahy 8 Ondřej Gros. Zároveň ve svém dopise doporučuje, aby hl. m. Praha požádalo o prodloužení stávajících platných stavebních povolení na stavbu nového mostu spojujícího Palmovku a Holešovice v místě současného Libeňského mostu. „Je to nutná pojistka pro případ, že by provedení rekonstrukce plánované až za tři roky technický stav Libeňského mostu již neumožňoval a byla by nutná stavba nového mostu,“ vysvětluje starosta Gros. 


PLNÉ ZNĚNÍ DOPISU

Vážený pane náměstku, 
Rada městské části Praha 8 je silně znepokojena Vaším vyjádřením k odkladu řešení situace s Libeňským mostem. Proto na svém zasedání přijala usnesení, které Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.
Osobně mne znepokojuje, že most v havarijním stavu má sloužit beze změny i další dlouhá léta. Proto městská část požaduje záruky a ujištění, že tento provoz je a bude bezpečný a našim občanům nehrozí nebezpečí. 
Dále jsme přesvědčeni, že při rekonstrukci musí být zajištěno náhradní dopravní řešení, což naši zástupci opakovaně požadovali na jednáních výboru ZHMP pro dopravu. 
Jistě stojí za námahu urychlit přípravy nového Rohanského mostu, jelikož při stavu dalších mostů přes Vltavu teoreticky hrozí jejich uzavření a následný dopravní kolaps. 
V této souvislosti si Rada MČ Praha 8 dovoluje doporučit Vám zároveň prodloužení všech platných povolení k původnímu projektu výstavby nového Libeňského mostu pro případ, kdyby se jeho rekonstrukce ukázala technicky neproveditelnou.
Věřím, že naším společným zájmem není dopravu v Praze komplikovat, ale naopak zlepšovat a urychlovat. Proto bych Vás rád požádal, vážený pane náměstku, abyste se stanoviskem MČ Praha 8 vážně zabýval a v první řadě nás a naše občany ujistil o bezpečnosti provozu na Libeňském mostě. 

S pozdravem
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Libeňský most tram


Zveřejněno: 21.10.2019