Osmička pro rodinu je zařazena do elektronické verze Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích

Osmička pro rodinu je příspěvková organizace městské části Praha 8, která se primárně věnuje naplňování konceptu rodinné politiky. Mezi projekty Osmičky pro rodinu patří Rodinné centrum osmička a Dětské kluby Ďáblík a Krabík.

K naplňování základních pilířů rodinné politiky dochází skrze hlavní účel organizace. Ten je stanoven zřizovací listinou a je definován jako poskytování komplexní péče pro laickou i odbornou veřejnost. 

Komplexní péčí jsou míněny podpůrné a rozvojové služby pro jedince, páry, rodiny, skupiny i pracovní kolektivy. Úspěch Osmičky pro rodinu je zásluhou celého týmu, především však bývalé ředitelky Kateřiny Halfarové. Pod vedením nové ředitelky se Osmička pro rodinu bude snažit na předcházející práci navázat a udržet svou vysokou úroveň a nadále patřit mezi nejlepší organizace v republice zabývající se rodinnou politikou.
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/novinky-a-akce/novinky/394-nove-prispevky-v-elektronicke-verzi-sborniku-dobre-praxe-rodinne-politiky-v-krajich-2

Prostřednictvím široké nabídky aktivit pro celé rodiny reaguje Osmička pro rodinu na aktuální problémy současných rodin. Dbá také na rozvoj občanské odpovědnosti, morálních a hodnotových principů a zásad.

Kluby a aktivity jsou celoročně přístupné široké veřejnosti. Hlavním cílem je reakce na aktuální problémy rodin prostřednictvím aktivit. Osmička pro rodinu usiluje o vytvoření příznivějšího společenského klimatu a podmínek pro rodiny, díky kterým mohou realizovat své zájmy, potřeby a naplňovat rodičovské i partnerské role.

Další informace na www.osmickaprorodinu.czDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 10.01.2022