Pilotní oblouk Negrelliho viaduktu je o krok blíž k otevření, v těchto dnech se finálně zasklívá

Pilotní oblouk Negrelliho viaduktu je o krok blíž k otevřeníStavba pilotního oblouku Negrelliho viaduktu se naplno rozjela a Technická správa komunikací (TSK) v těchto dnech zahájila mimo jiné i práce, které jsou spojené se zasklením oblouku. Zhotovitel již napojil část inženýrských sítí a také dokončil základové konstrukce. V minulých dnech také probíhalo kotvení nosných profilů budoucí prosklené stěny. Celkem jsou práce rozdělené na čtyři etapy, přičemž první dvě má na starosti TSK. Třetí etapa zahrnuje instalaci vybavení s následným provozem a čtvrtou etapou je dvouletý monitoring vlivu provozu na samotnou konstrukci mostu. První dvě fáze tvořily kompletní připojení prostoru na inženýrské sítě, příprava podlah včetně jejího vytápění a instalace speciálních, na míru vyrobených, prosklených stěn se vstupními dveřmi. O samotnou dostavbu interiéru s kompletním vybavením a jeho využití se postará městská společnost TRADE CENTRE PRAHA (TCP).  Stavební část by měla skončit do prosince 2023 a kompletní završení prací s otevřením informačního centra se plánuje před hlavní turistickou sezonou na přelomu března a dubna 2024.
 
Negrelliho viadukt je z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického města, ovšem s novým využitím dojde k zacelení této jizvy. Urbanistické hledisko celého projektu má na starosti radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který projekt dozoruje již od jeho vzniku: „Naší dlouhodobou vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby. Velký dík patří neúnavné práci kolegů architektů Yvette Vašourkové a Igora Kovačeviće, kteří dlouhou dobu pracovali na vizi využití prostoru pod viaduktem. Bez aktivního přístupu města, IPR Praha, a spolupráci NPÚ, Správy železnic a Prahy 8 bychom dnes neměli stavební povolení na pilotní projekt, takže ještě jednou všem zapojeným aktérům děkuji za součinnost.“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
 
Využití a revitalizaci prostoru pod oblouky Negrelliho viaduktu inicioval spolek Centrum pro středoevropskou architekturu v roce 2013 v rámci dvoudenní intervence Trať galerií. V roce 2016 vznikl pilotní projekt Léto pod viaduktem, který otestoval potenciál daného prostoru a jeho perspektivu proměny v živý veřejný prostor. Řešení vestaveb a návrh urbanistické koncepce okolí řešil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), na jehož objednávku v roce 2019 vznikl materiál „Koncepční studie Negrelliho viaduktu: příležitost pro kreativní město“ zpracovaný ateliérem MOBA studio s.r.o.

„Revitalizaci Negrelliho viaduktu se věnujeme od roku 2013. V průběhu příprav se nám podařilo přesvědčit hl. město Praha, aby si ponechalo a sjednotilo vlastnictví prostorů pod oblouky. Současně se nám podařilo skloubit záměry SŽ a Prahy, kde si obě instituce uvědomují jeho význam nejen jako důležité městské infrastruktury a současně jako významné kulturní památky. Klíčem pro další úspěch projektu je z našeho pohledu zachování jeho neziskového charakteru, aby se z projektu nestalo místo, které nadále bude gentrifikovat Karlin. Velkou otázkou podle nás je, jestli nedojde ke komercializaci celého projektu, jak se tomu stalo na náplavkách,“ uvádí Igor Kovačević z CCEA.

Samotné konstrukce vestavby jsou navrženy jako plně demontovatelné. Zasklení prostoru oblouku neovlivní pěší ani jiné komunikační trasy v místě. Jako průchod a průjezd pod viaduktem jsou využívány vedlejší portály, které překlenují ulici Sokolovská. 
 
V rámci pilotního projektu budou realizovány nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku 036 Negrelliho viaduktu a proveden interiér a zázemí pro infocentrum a případné další využití v testovacím provozu. Z hlediska urbanismu se tedy ve srovnání s dlouhodobým stavem před celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu, kdy byl oblouk uzavřen a sloužil jako garáž, změní především jeho způsob užívání a zpřístupnění veřejnosti.
 
„Oživení prvního oblouku viaduktu přirozeně prověří nejen funkčnost celého budoucího řešení, ale také provázanost na dostupné dopravní trasy v okolí a občanskou vybavenost v rámci koncepce tzv. 15minutového města. V budoucnu tam totiž postupně vyrostou nové kavárny, bistra, kulturní projekty, ale i zázemí pro startupy. Během dvouletého zkušebního provozu budeme prostor ve spolupráci s ČVUT monitorovat,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy. „Pilotní zasklení je navrženo jako trvalá stavba. Ze strany Správy železnic a dalších dotčených orgánů, třeba Národního památkového ústavu, je nicméně kladena podmínka otestovat vliv provozu na památkově chráněnou stavbu viaduktu. V případě vyhovujících podmínek bude pokračovat zasklení zbylých oblouků. V případě negativního vlivu je možné stavbu odstranit, bez jakéhokoliv poškození historického mostu,“ upřesňuje Zdeněk Hřib.

Město ve spolupráci s městskou společností TRADE CENTRE PRAHA (TCP) a potenciálně s dalšími městskými organizacemi plánuje po dobu dvou let v prvním oblouku provozovat informační centrum a další aktivity oživující prostor, přičemž po prvním roce fungování dojde k vyhodnocení měření stavebně fyzických parametrů zkušebního provozu. Výsledky měření budou následně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem využity pro získání stavebního povolení pro všechny oblouky.
   
„V kultivaci okolí Negrelliho viaduktu a zprovoznění oblouků pod ním vidím velkou příležitost pro Karlín a jeho okolí. Zajímavé budou i synergie se sousedícími Kasárnami Karlín, která Praha brzy získá do vlastnictví. Ta jsou už dnes významným místem setkávání Pražanů, a věřím tomu, že místu vdechne nový život i obnovený viadukt,“ uvádí Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu, a dodává: „K dočasnému provozu byl vybrán oblouk 036 Negrelliho viaduktu jižně od křižovatky ulic Sokolovská a Prvního pluku. Vizí po zprovoznění všech oblouků je mix aktivit: jednak čistě komerční pronájem za předem stanovenou částku na dobu 5 let pro 40 % vybraných oblouků, model s tzv. kreativním fungováním při zvýhodněné ceně za 3 roky (40 % oblouků), a variantu krátkodobého pronájmu na 1 rok, ideální například pro startupy (20 % oblouků). Tuto vizi v následujícím roce budeme konkretizovat. Cílem je, aby celkový provoz byl pokud možno ziskový.“

„Jsem opravdu rád, že se k tomuto využití oblouků historického Negrelliho viaduktu konečně přistoupilo. Dobře si pamatuji, že nápad vyšel z radnice Prahy 8 už v roce 2012, kdy jsem byl místostarostou. Za těch jedenáct let se podařila citlivá rekonstrukce viaduktu a dnes tedy konečně nalézají mostní oblouky důstojné využití,“ konstatoval Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8.

„Těší mě, že po letech příprav se oživení oblouků Negrelliho viaduktu dostává do nové fáze. Věřím, že testovací provoz dopadne dobře a využije se tak jedinečná příležitost, jak zcela změnit k lepšímu tento prostor nejen pro obyvatele Prahy 8. Věřím, že svým významem bude lákat k návštěvě všechny Pražany. Karlín tak získá úplně nový, krásný veřejný prostor s kvalitními službami a zajímavým programem. Je samozřejmě také nutné využít tento testovací mezičas k dokončení celkové revitalizace okolí viaduktu podle již připravovaného projektu,“ dodává Tomáš Slabihoudek, radní MČ Praha 8 pro dopravu a zastupitel hl. m. Prahy. 

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Pilotní oblouk Negrelliho viaduktu je o krok blíž k otevřeníMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 31.10.2023