Pokračování akce Obnova vodovodního řadu ul. Bulovka

  1. etapa: 12. 7. – 23. 7. 2021 (zábor na pravé straně jízdního pruhu před křižovatkou ul. Bulovka a Chlumčanského ve směru na náměstí Na Stráži)
  2. etapa: 24. 7. – 15. 8. 2021 (zábor v prostoru křižovatky ul. Bulovka a Chlumčanského, dále zábor v prostoru křižovatky ul. Bulovka a Zenklova)
  3. etapa: 16. 8. – 25. 8. 2021 (zábor v pravé části jízdního pruhu před křižovatkou ul. Bulovka a Chlumčanského ve směru na náměstí Na Stráži, dále zábor jízdních pruhů na ul. Bulovka v úseku Chlumčanského - Zenklova směrem na náměstí Na Stráži)
  4. etapa: 26. 8. – 24. 9. 2021 (zábor v ul. Bulovka v prostoru křižovatky s ul. Chlumčanského a zábor jízdních pruhů před křižovatkou ul. Bulovka s ul. Zenklova směrem náměstí Na Stráži

Rozsah omezení:
  1. etapa - bez objízdné trasy
  2. etapa - objízdná trasa ve směru na Vysočany, Kobylisy, centrum: Chlumčanského - Na Korábě - Zenklova
  3. etapa - objízdná trasa ve směru na Vysočany, Kobylisy, centrum: Chlumčanského - Na Korábě - Zenklova
  4. etapa - objízdná trasa ve směru na Vysočany, Kobylisy, centrum: Chlumčanského - Na Korábě – Zenklova

Uzavírka ul. Bulovka, v úseku Chlumčanského – Zenklova (jízdní pruhy ve směru na náměstí Na Stráži) bude od 2. do 4. etapy (tedy od 24. 7. do 24. 9. 2021).

Investorem je PVS, zhotovitelem D&Z spol. s r.o.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Další informace o průběhu rekonstrukce:
https://www.praha8.cz/Rekonstrukce-vodovodniho-radu-v-ulici-Bulovka.htmlMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 12.07.2021