Praha 8 oceňuje výjimečné pedagogy cenou Eduarda Štorcha již počtvrté

Cena Eduarda Štorcha, 26. června 2018, Grabova vilaPočtvrté ocenila MČ Praha 8 své učitelky a učitele základních škol za pedagogický přínos cenou Eduarda Štorcha. Celkem 37 pedagogů převzalo ocenění 26. června 2018 v Grabově vile. Za jejich úsilí jim poděkovaly radní Anna Kroutil a Jana Solomonová.

„Poprvé jsme cenu Eduarda Štorcha udělili v roce 2015. Štorch zasvětil práci s dětmi celý svůj život stejně jako řada současných pedagogů. Myslíme si, že učitelská profese je jednou z nejdůležitějších v naší společnosti a je třeba to dávat najevo i symbolickým oceněním,“ vysvětluje vznik tradice radní pro školství Anna Kroutil.

Stejně jako v předchozích ročnících vyčlenila Praha 8 pro každou ZŠ 15 tisíc korun pro nejlepší pedagožky a pedagogy. „Finanční obnos mohla škola rozdělit mezi jednoho až tři vyučující. Vzhledem k tomu, že samotné školy ví nejlépe, kdo si ocenění zaslouží, nechali jsme konkrétní výběr zcela na nich. Některé oslovily žáky či rodiče formou ankety, jiné daly na svou dlouholetou zkušenost a znalost jednotlivých vyučujících,“ popisuje výběr oceněných radní a předsedkyně školské komise Jana Solomonová.

Oceněno bylo v roce 2018 nakonec 37 pedagogů. „Jsem ráda, že počet oceněných každým rokem stoupá. Je to důkaz toho, že v naší městské části máme výborné učitele, kteří své povolání berou spíše jako poslání,“ říká radní Kroutil a pokračuje: „Podobně jako v minulých ročnících vybrali školy učitele buď za jejich dlouholetou a usilovnou práci nad rámec svých běžných povinností nebo za moderní přístupy ve vyučování s využitím moderních a interaktivních učebních pomůcek, rozvoj zájmových kroužků, organizování volnočasových aktivit.“

MČ Praha 8 má na zavedené ocenění Eduarda Štorcha pozitivní ohlasy. Komise pro školství zvolila pojmenování této ceny kvůli Štorchovým významným zásluhám na poli pedagogiky. Štorch působil v naší městské části ve 20. letech 20. století. Proslavil se vytvořením tzv. Dětské farmy na Libeňském ostrově, kde pomáhal mládeži z Mostecka a pražských periférií a stal se průkopníkem reformního školství. Většina lidí jej zná jako spisovatele poutavé beletrie pro děti (např. díla Lovci mamutů či Osada Havranů).

Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos je v roce 2018 udělena:

ZŠ Žernosecká   Mgr. Dagmar Jeřábková 
ZŠ Mazurská  Mgr. Dana Fatrdlová, Mgr. Andrea Zelenková a Mgr. Ivana Hlavsová
ZŠ Bohumila Hrabala  Mgr. Romana Králová, RNDr. Dominika Peterová a Vlasta Peterová
ZŠ Glowackého   Jana Faltysová a Kateřina Machalická
ZŠ a MŠ Na Slovance  Zdeňka Robovská, Jiřina Balcarová – Kislingerová a Renata Sádecká
ZŠ Palmovka  Mgr. Jitka Smrčinová, Mgr. Marcela Kyselá a Mgr. Jaroslava Dohnalová
ZŠ a MŠ U Školské zahrady  Mgr. Erika Duchková, Mgr. Jana Novotná a Mgr. Petra Hejduková
ZŠ a MŠ Dolákova   Mgr. Dana Pilařová, Mgr. Lenka Hannichová a Lucie Bačkovská
ZŠ a MŠ Ústavní  Ing. Eva Kopuletá, PhDr. Ludmila Bartáková a Mgr. Jaromíra Janovská
ZŠ a MŠ Petra Strozziho   Ing. Miroslav Jelínek
ZŠ Libčická  PaedDr. Olga Lohniská, PaedDr. Marcela Böhmová a RNDr. Jaroslava Zikmundová
ZŠ Burešova  Mgr. Jana Jurčíková a Mgr. Marta Stuchlíková
ZŠ Hovorčovická  Věra Forchtsamová, PaedDr. Jana Houdová a PaedDr. Radmila Roučková
ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí  Mgr. Kamila Kyjanková Mgr. Magdalena Bořkovcová a Mgr. Kateřina Bártová
ZŠ Na Šutce   JanaTlustá


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 
Cena Eduarda Štorcha, 26. června 2018, Grabova vila
Zveřejněno: 28.06.2018