Anketa SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020

Městská část Praha 8 pořádá anketu „Sportovec roku Prahy 8“. Nominovat sportovce mohou zástupci sportovních klubů, škol a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho rozvojem v MČ Praha& 8 a mají sídlo na území MČ Praha 8. Nominovat může rovněž kterákoli osoba z řad široké veřejnosti.


Pravidla ankety Sportovec Prahy 8 roku 2020

1. Organizátor
Městská část Praha 8, se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 00063797 (dále jen „Organizátor“), pořádá anketu „Sportovec roku Prahy 8“ (dále jen „anketa“). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Místo konání ankety
Anketa probíhá na území městské části Praha 8.

3. Vyhlášení vítězů ankety
Vyhlášení vítězů ankety proběhne v měsíci lednu 2021. Sportovec, který ve své kategorii získá nejvíce hlasů odborné hodnotící komise, bude vyhlášen „Sportovcem roku Prahy 8“. Sportovec, který v kategorii „Sportovní legenda“ získá nejvíce hlasů odborné hodnotící komise, bude vyhlášen „Sportovní legendou Prahy 8“ v roce 2020. Tým, který získá nejvíce hlasů odborné hodnotící komise, bude vyhlášen Sportovním týmem roku. Klub, který získá nejvíce hlasů odborné hodnotící komise, bude vyhlášen Sportovním klubem roku.

4. Kategorie
Sportovci budou nominováni v následujících 10 kategoriích:
 • žáci,
 • žákyně,
 • junioři,
 • juniorky,
 • dospělí – muži,
 • dospělí – ženy,
 • trenér roku,
 • sportovní tým,
 • sportovní klub,
 • sportovní legenda.
V kategorii „Žáci“ může být nominován každý sportovec, jenž v roce 2020 dosáhne věku od 7 do 14 let (ročník 2006 a mladší).

V kategorii „Žákyně“ může být nominována každá sportovkyně, která v roce 2020 dosáhne věku od 7 do 14 let (ročník 2006 a mladší).

V kategorii „Junioři“ může být nominován každý sportovec, jenž v roce 2020 dosáhne věku od 15 do 19 let (ročník 2001–2005).

V kategorii „Juniorky“ může být nominována každá sportovkyně, která v roce 2020 dosáhne věku od 15 do 19 let (ročník 2001–2005).

V kategorii „Dospělí – muži“ může být nominován každý sportovec, který v roce 2020 dosáhne minimálně věku od 20 let (od ročníku 2000 a starší).

V kategorii „Dospělí – ženy“ může být nominována každá sportovkyně, která v roce 2020 dosáhne minimálně věku 20 let (od ročníku 2000 a starší).

V kategoriích „Sportovní tým“ může být nominován každý tým, jehož členové v roce 2020 aktivně závodili za sportovní tým se sídlem v Praze 8.

V kategoriích „Sportovní klub“ může být nominován každý klub, jehož členové v roce 2020 aktivně závodili za sportovní klub se sídlem v Praze 8.

V kategorii „Trenér roku“ může být nominován občan, který má trvalé bydliště v Praze 8 nebo vykazuje v roce 2020 trenérskou činnost v klubu, organizaci sídlící v Praze 8.

V kategorii „Sportovní legenda“ může být nominován každý občan, který má nesporné zásluhy o rozvoj a popularizaci sportu v Praze 8, a který v době své aktivní sportovní činnosti v této městské části působil či žil, nebo nyní působí či žije.

Všichni nominovaní musí mít trvalé bydliště nebo sídlo na území městské části Praha 8, nebo musí být registrovanými členy některého ze sportovních klubů, organizací se sídlem na území městské části Praha 8. Tato podmínka se nevztahuje na kategorii „Sportovní legenda“.

5. Podmínky nominace
Nominovat sportovce mohou zástupci sportovních klubů, škol a dalších institucí, které mají co do činění se sportem a jeho rozvojem v městské části Praha 8 a mají sídlo na území městské části Praha 8.

Nominovat sportovce do ankety „Sportovec roku Prahy 8“ může rovněž i kterákoli osoba z řad široké veřejnosti.

Nominací se rozumí zaslání nominačního formuláře zveřejněného na webových stránkách městské části Praha 8 a v časopisu Osmička, který je nutné vyplnit, podepsat a doručit, a to:
 1. poštou či osobně na adresu Městská část Praha 8, Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče, Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň 180 00 – obálku označte SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020,
 2. emailem – zasláním naskenovaného vyplněného a podepsaného nominačního formuláře na adresu osmicka@praha8.cz a uvedení SPORTOVEC PRAHY 8 ROKU 2020 do předmětu emailu.
Na nominačním formuláři bude uvedeno: jméno a příjmení sportovce, rok narození, sídlo klubu nebo školy, zdůvodnění nominace (dosažené sportovní úspěchy), kontakt na nominovaného sportovce (telefon, email), údaje osoby, která navrhla nominaci sportovce; včetně souhlasů obou se zpracováním osobních údajů a souhlasu sportovce s jeho nominací v anketě.

Nominace bude uzavřena 30.11.2020 ve 23.59 hod. Do tohoto termínu se přijímají nominace zaslané poštou i emailem na výše uvedené kontakty.

6. Odborná hodnotící komise
Odborná hodnotící komise bude složena ze zastupitelů městské části Praha 8, zaměstnanců ÚMČ Praha 8 a zástupců odborné veřejnosti.

7. Výběr vítězů jednotlivých kategorií
Všechny došlé nominace posoudí odborná hodnotící komise, která volbou určí vítěze jednotlivých kategorií. Odborná hodnotící komise hlasováním svých členů určí tři nejlepší sportovce v každé individuální kategorii, dále jeden nejlepší sportovní tým, jeden nejlepší sportovní klub a jednu sportovní legendu. Každý z členů odborné hodnotící komise disponuje při hlasování jedním hlasem a v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda odborné hodnotící komise.

8. Odměny pro vítěze
Sportovci, kteří se umístí na prvních třech místech ve svých kategoriích, budou odměněni hodnotnými cenami. Ceny dostanou rovněž nejlepší tým, nejlepší klub a Sportovní legenda.
Nejlepší tým bude odměněn věcnými cenami a finančním darem v hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).
Nejlepší klub bude odměněn věcnými cenami a finančním darem v hodnotě 20.000 Kč (deset tisíc korun českých).
Sportovní legenda bude odměněna věcnými cenami a finančním darem v hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých).

9. Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků ankety
Vyplněním a odesláním nominačního formuláře každý účastník schvaluje tato pravidla ankety, a souhlasí s nimi. Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, jeho zapojením do ankety a rozhodnutí odborné hodnotící komise i s výsledky hlasování veřejnosti. Účastí v anketě každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výhry (nebo umístění mezi prvními třemi účastníky v každé kategorii) v anketě může být zveřejněno jeho jméno a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy (fotografie, písmo, hlas apod.) v souvislosti s touto anketou. Osobní údaje sdělené účastníky ankety slouží výlučně k identifikaci výherců ankety. Organizátor získané osobní údaje účastníků ankety žádným dalším způsobem nezpracovává, a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků ankety nikomu nezpřístupňuje, ani nesděluje.

10. Všeobecné podmínky

Vyplněním a odesláním nominačního formuláře se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla ankety. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této ankety (s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků ankety), případně anketu zastavit, přerušit, odložit, či zcela zrušit. Tato anketní pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora.

Ankety se nemohou zúčastnit osoby s omezenou svéprávností. Ankety se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Organizátorovi, anebo jsou k němu ve vztahu osob blízkých. Účastníci ankety se účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Sportovec Prahy 8 roku 2020


Zveřejněno: 18.08.2020