Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 8 v době hlavních prázdnin školního roku 2021/2022

 1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do pátku 11. února 2022. Přihlášky budou ke stažení na webových stránkách školy.
 2. Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to: 11/7–22/7, 25/7–5/8, 8/8–19/8 2022. Počet zvolených turnusů není omezen. V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen najeden.
 3. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy ve všech lokalitách městské části Praha 8, a to jak v lokalitě Karlín a Libeň, tak v lokalitě Kobylisy i lokalitě Bohnice a Čimice. Přílohouje seznam lokalit s uvedením konkrétních mateřských škol spadajících do konkrétní lokality. Dítě bude mít zajištěno místo – při splnění podmínek (tj. přihlášení v termínu, identifikovatelná platba v termínu) – ve školce v lokalitě, kde sídlíjeho kmenová mateřská škola.
 4. Kmenové mateřské školy předají odboru školství ÚMČ Praha 8 sumarizovaný počet zájemců na prázdninový provoz po jednotlivých turnusech, resp. týdnech, a to nejpozději do 18. února 2022.
 5. V návaznosti napočetpřihlášenýchdětí stanoví ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 7. března 2022. Dětem z konkrétní kmenové mateřské školy bude určena konkrétní mateřská škola mající prázdninovýprovoz v dané lokalitě.
 6. Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.
 7. Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozdějive čtvrtek 31. března 2022, včetně a byly jednoznačně identifikovatelné.
 8. V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a mateřská škola také nebude s dítětem naprázdninový provoz počítat. V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.
 9. V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol vjedné lokalitě je zřizovateli vyhrazeno právo upravit, tedy snížit počet otevřených mateřských škol s ohledem na počet došlých plateb v termínu.

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí Odboru školstvíSeznam mateřských škol Prahy 8Seznam lokalit s uvedením konkrétních mateřských škol spadajících do konkrétní lokality

Lokalita Karlín a Libeň
 • Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
 • Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
 • Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a
 • Mateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
 • Mateřská škola, Praha 8, Kotlaska 3
 • Mateřská škola, Praha 8, Na Korábě 2
Lokalita Kobylisy
 • Mateřská škola, Praha 8, Na Pěšinách 13
 • Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4
 • Mateřská škola, Praha 8, Štěpničná 1
 • Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8, Bedřichovská 1
 • Mateřská škola, Praha8, Chabařovická 2
 • Mateřská škola, Praha 8, Boiasova 1
 • Mateřská škola, Praha 8, Šiškova2
 • Mateřská škola, Praha 8, Šimůnkova 13
 • Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20
 • Mateřská škola, Praha 8, Na Přesypu 4

Lokalita Bohnice a Čimice
 • Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2
 • Mateřská škola, Praha 8, Poznaňská 32
 • Mateřská škola, Praha 8, Řešovská 8
 • Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1
 • Mateřská škola, Praha 8, Krynická 2
 • Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1
 • Mateřská škola, Praha 8, Korycanská 14
 • Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6


8 otázek a odpovědí (FAQ) o letním provozu 2022

1) Co mám udělat, abych své dítě na letní provoz přihlásil?
Vyplníte závaznou přihlášku (bude/je i na webu jednotlivých školek) a odevzdáte ji v termínu do pátku 11. února 2022 ve své kmenové mateřské škole, zřizované městskou částí Praha 8.

2) Kolik termínů si mohu vybrat? Mohu si vybrat přímo školku?
Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to: 11/7 - 22/7, 25/7 – 5/8, 8/8 – 19/8 2022. Počet zvolených turnusů není omezen. V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen na jeden. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy ve všech lokalitách městské části Praha 8, a to jak v lokalitě Karlín a Libeň, tak v lokalitě Kobylisy i lokalitě Bohnice a Čimice. Dítě bude mít zajištěno místo – při splnění podmínek (tj. přihlášení v termínu, identifikovatelná platba v termínu) – ve školce v lokalitě, kde sídlí jeho kmenová mateřská škola. Tudíž školku si vybrat nemůžete, bude určena s ohledem na možné rekonstrukce, počet přihlášených, letní provoz v minulých letech apod.

3) Kdy a kam půjdu platit školné a stravné?
Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně. Příslušné platby je třeba poslat tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději do 31. března 2022 a byly jednoznačně identifikovatelné. Tudíž veškeré informace vám poskytne kmenová školka a platby budou pouze bezhotovostní.


4) Co když nezaplatím, nebo si vzpomenu na platbu až v dubnu, či co když pošlu platbu bez požadovaných údajů (budou v instrukcích o platbě)?
V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.

5) Budu mít místo o letním provozu ve školce opravdu jisté?

Městská část Praha 8 jako zřizovatel svých 24 mateřských škol garantuje všem zákonným zástupcům, kteří splní předem dané podmínky: přihlášení v termínu, identifikovatelná platba v termínu - místo pro své dítě v mateřské škole v letním provozu 2022.

6) Proč se systém změnil a jaké má výhody?
Důvodů změny systému je několik: požadavek zákonných zástupců na bezhotovostní platby i na letní provoz, požadavky mateřských škol na možnost čerpání dovolené svých pedagogických pracovníků v rozsahu stanoveném zákonem. Také je výhodné posunutí termínů dopředu tak, aby zákonný zástupce již v březnu 2022 věděl, jak má letní provoz pro své dítě vyřešen a mohl plánovat svou dovolenou. Obecně lze říci, že letní provoz by měl být opravdu víceméně pro ty, kteří školku v létě potřebují a nebude jim vadit, že to může být školka o 3 zastávky dále než jejich kmenová.

7) Mohu zaplatit školné a stravné za letní provoz poštovní poukázkou (složenkou)?
Ne. V případě takové platby, bude platba neidentifikovatelná – zároveň bude problém s vrácením, jelikož školka nebude znát číslo účtu, resp. variabilní symbol. Proto prosíme výhradně využívejte platby z účtu na účet.

8) Co když se pro jistotu přihlásím na všech 6 týdnů a až podle určení mateřské školy se rozhodnu a zaplatím?
Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují. Pokud by se zákonní zástupci chovali výše uvedeným a velmi nezodpovědným způsobem, způsobí velké problémy dalším rodičům. Např. v lokalitě Bohnice a Čimice bude přihlášeno 200 dětí. Na základě toho budou určeny 2 mateřské školy, které budou mít letní provoz. V každé z nich zaplatí však jen 30 dětí. V návaznosti na bod 9 Pravidel dojde k tomu, že v provozu bude pouze jedna mateřská škola. Rodičům z druhé bude platba vrácena na účet a nabídnuta školka, která bude v provozu. Proto prosíme hlaste své děti na letní provoz, pokud ho opravdu potřebujete – a to bez ohledu na lokalitu otevřené školky.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 03.01.2022