Přednášky o predátorech, kteří se chtějí dostat k vašim penězům

V březnu proběhlo v našich centrech aktivizačních programů trio přednášek zaměřených na nebezpečí spojené s internetem a virtuálním světem. Hlavním tématem byly podvody, přičemž místostarosta Jiří Vítek se věnoval zejména novým trendům, jako jsou podvodní bankovní makléři a falešné SMS, které při otevření následně vyžadují Vaše citlivé údaje a to například pod záminkou hrozícího zablokování účtu nebo přesměrování zásilek. Důraz byl kladen i na zneužívání umělé inteligence pro simulaci hlasu příbuzných v nouzi, což je nový trend v telefonických hovorech podvodníků.

Jiří Vítek zdůraznil unikátnost formy přednášek za reálného použití umělé inteligence při ukázkách a upozornil na nebezpečí používání umělé inteligence ze strany podvodníků.

Další přednáška proběhne 18.04.2024 od 13.00 hodin v CAP Burešova 1151/12.

Místostarostka Vladimíra Ludková podotkla, že počet hovorů od bankovních makléřů a falešných SMS významně narůstá, což zdůrazňuje potřebu intenzivní prevence, která bude probíhat ať formou přednášek nebo upozorněním na městských tabulích bez časového omezení. 

K dispozici jsou ke stažení letáky vytvořené Jiřím Vítkem jako podpůrné materiály k přednáškám. 


Přednášky o predátorech, kteří se chtějí dostat k vašim penězům
Přednášky o predátorech, kteří se chtějí dostat k vašim penězůmMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 27.03.2024