Projekt Osmička – úřad vstřícný rodině vstupuje do další fáze

Logo Evropská unie – Operační projekt ZaměstnanostOsmička – Úřad vstřícný rodině (logo)


Od loňského září usiluje ÚMČ Praha 8 o to, aby byl jako zaměstnavatel vstřícnější k rodinám svých zaměstnanců. V únoru vstupuje projekt do své další fáze, která obsahuje školení mentorů a genderový audit. Výstupy bude Praha 8 sdílet s dalšími městskými částmi.

Hlavním cílem projektu, který vyvrcholí v roce 2020, je institucionální zajištění, zavedení a prosazování agendy rovnosti žen a mužů v rámci činnosti Úřadu městské části Praha 8. „Chceme se zaměřit především na podporu pracovnic a pracovníků, kteří se vracejí z mateřské či rodičovské dovolené. Stejně tak jsou předmětem našeho zájmu i ti, kteří jsou znevýhodněni při vstupu či návratu na trh práce,“ popisuje směřování projektu Andrea Bělovská, odborná vedoucí projektu.

V lednu a únoru 2018 vstupuje projekt do další fáze. „Projekt pomáhá rozbíhat odbornice gender focal point doktorka Zuzana Labudová. S její pomocí jsme vytvořili na úřadě pracovní pozici gender focal point,“ informuje Eva Kubalová, která jednu z pozic obsadila. Úřad Osmičky nyní čeká školení mentorů a genderový audit. Ten bude následně sloužit k vytvoření akčního plánu, vzdělávání a mentoringu pracovníků a pracovnic úřadu.

Jednou z možností, jak usnadnit podmínky pro slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, kterou se projekt zabývá, je zavádění flexibilních forem zaměstnávání na předem vytipovaných pracovních pozicích. 

V rámci projektu budeme čerpat zkušenosti i formou krátké zahraniční stáže. „Věříme tomu, že tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rovnost žen a mužů na Úřadu osmé městské části,“ říká vedoucí projektu Bělovská.

Projekt je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a počítá také s přenosem praxe do dalších pražských městských částí. O projektu jsou pracovníci a pracovnice informování v pravidelných čtvrtletních newsletterech.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 02.02.2018   |   Aktualizováno: 23.09.2019