Reakce na zavádějící článek Lukáše Wagenknechta k Rodinnému a komunitnímu centru Ládví

MČ Praha 8 si dovoluje reagovat na zcela zavádějící článek, resp. rozhovor zveřejněný na webových stránkách (v době zveřejnění senátorského kandidáta, dnes již senátora) Lukáše Wagenknechta k Rodinnému a komunitnímu centru Ládví, ze kterého následně čerpali členové Pirátů a dále jej šíří na sociálních sítích. 

Důrazně se proti informacím zveřejněným v textu musíme ohradit, jelikož si pan Wagenknecht neježe neověřil fakta, ale ani nedal jakýkoliv prostor k vyjádření vlastníkovi objektu, tedy městské části Praha 8. Na základě rozhovoru s představitelkou SVJ nepřímo obviňuje ÚMČ z porušování rozpočtové kázně.

Již mnohokrát jsme uváděli, že Rodinné a komunitní centrum má nahradit chátrající a mnoho let nepoužívaný objekt ve vnitrobloku ulic Taussigova, Hlaváčova a Za střelnicí. Po celou dobu plánování a přípravy projektu bylo, je a věříme, že i nadále bude v plánu, že objekt bude sloužit občanům naší městské části a program v něm bude organizovat příspěvková organizace MČ Praha 8 Osmička pro rodinu. Důrazně tedy odmítáme, že by objekt měl být jakýmsi komerčním projektem.

Veškeré potřebné podklady jsou řádně zdokumentovány, povoleny a stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací a dle projektu. Na vydání stavebního povolení byla ze strany SVJ podána žaloba, kterou však soud zamítl. Dále dne 21. srpna 2018 proběhla na základě stížnosti ze strany Odboru územního plánování a rozvoje MČ Praha 8 fyzická kontrola stavby. Ani tato neshledala žádné pochybení a konstatovala, že vše je v souladu s dokumentací.

Zde uvádíme několik článků, ve kterých jsme o stavbě Rodinného a komunitního centra dříve psali:


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 18.10.2018