Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Davídkova

V listopadu 2020 bude zahájeno dokončení rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Davídkova v úseku od křižovatky s ul. Střelničná až po křižovatku s ulicí Na Štěpnici. Další práce budou probíhat v křižovatce ulic Davídkova a Nad Novou Libní. Umístění stávající stoky vyvolá zjednosměrnění úseku Davídkovy ulice mezi ulicemi Střelničnou a Na Štěpnici. Tato část ulice Davídkovy bude průjezdná pouze ve směru k ulici Střelničné. Provoz autobusových linek MHD bude ve směru od Střelničné veden ulicemi Střelničnou, Štěpničnou a Na Slovance zpět do Davídkovy. Autobusové zastávky zůstanou zachovány. Předpoklad dokončení prací je v červnu 2021. Součástí rekonstrukce je výměna žlábku v celé délce rekonstruovaného úseku stoky, lokální zednické opravy ve stoce, zajištění prostředí za ostěním stoky. Přístup do stoky bude zajištěn těžními šachtami, umístěnými buď v místě stávajících revizních vstupů, nebo přímo na stoce. Veškeré práce na stoce (kromě přístupových šachet) budou prováděny uvnitř stoky bez přerušení provozu stoky.

Přístupy do stoky (těžní šachty) jsou navrženy tak, aby byl minimalizován vliv na okolí. Vzhledem k poloze stoky v ose komunikace v ul. Davídkova bude dočasně omezen provoz v této ulici. Stavba podléhá dozoru státní báňské správy. Stavební zábory budou oploceny neprůhledným oplocením což je v souladu s podmínkami provádění prací hornickým způsobem (provádění prací v podzemí).

Termín akce 23.11.2020–30.06.2021. Zhotovitel: PRAGIS a. s., Investor: Pražská vodohospodářská společnost a. s.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


 Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Davídkova, od 23.11.2020 do 30.06.2021. Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Davídkova, od 23.11.2020 do 30.06.2021. Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Davídkova, od 23.11.2020 do 30.06.2021.
Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Davídkova, od 23.11.2020 do 30.06.2021.
Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 11.11.2020