Rekonstrukce komunikace Čertův vršek

Ulice Čertův vršek bude rekonstruována do podoby tzv. obytné zóny. V ní slouží celý profil komunikace primárně pro pěší provoz, chodci mají absolutní přednost a vozidla se zde musí pohybovat se zvýšenou opatrností maximální rychlostí 20 km/h. Přesto bude vizuálně zachován původní chodník (zámková dlažba, ohraničena žulovým obrubníkem) a vozovka (asfalt).

Celá rekonstrukce je koordinačně poměrně komplikovaná a způsobí dočasná omezení v ulici, včetně zamezení vjezdů a výjezdů ze soukromých pozemků. Abychom však alespoň částečně minimalizovali dopady pro stávající obyvatele, rozdělili jsme rekonstrukci do 7 etap, kde v 1. až 6. etapě bude vždy část ulice uzavřena pro stavební práce a zbytek ulice zůstane průjezdný a přístupný. V rámci poslední etapy dojde ke krátkodobému celkovému zneprůjezdnění ulice, jak je v detailu popsáno níže. Práce budou zahájeny 5. dubna 2021 a budou kompletně dokončeny 17. června 2021. Postupovat budeme od ústí ulice Čertův Vršek do ulice Na Stráži směrem na konec této slepé ulice. 

V rámci každé z prvních 6 etap bude odtěžena kompletní konstrukce původní vozovky i chodníku, a dojde k finálnímu dokončení povrchu chodníku ze zámkové dlažby i s obrubníkem. V prostoru vozovky budou provedeny podkladní vrstvy bez finálního asfaltového povrchu. Tato konstrukce umožní dočasný automobilový provoz do doby dokončení asfaltového krytu, který bude realizován v poslední, 7. etapě.

Pěší průchod ulicí, jakožto i přístup k nemovitostem, bude po celou dobu rekonstrukce v rámci všech 7 etap samozřejmě zachován.

V případě dotazů a připomínek, týkajících se rekonstrukce ulice Čertův vršek, se laskavě obracejte na hlavního stavbyvedoucího, Ing. Viktora Hráče, Skanska Reality, a.s., tel. 737 256 214.

1.Etapa 
05.04.–15.04.2021
Dojde k uzavření pravé poloviny ulice ČV se zamezením výjezdu z pozemku domu Čertův Vršek 4.
Rekonstrukce Čertův vršek 1.etapa


2.Etapa 
16.04.–26.04.2021
Dojde k uzavření levé poloviny ulice ČV se zamezením výjezdu ze stání na pozemku domu Na Stráži 27.
Rekonstrukce Čertův vršek 2.etapa


3.Etapa 
27.04.–06.05.2021
Dojde k uzavření pravé poloviny ulice ČV se zamezením výjezdu z pozemku domu Čertův Vršek 6.
Rekonstrukce Čertův vršek 3.etapa


4.Etapa
07.05.–17.05.2021
Dojde k uzavření levé poloviny ulice ČV se zamezením výjezdu ze stání na pozemku domů Na Stráži 25.
Rekonstrukce Čertův vršek 4.etapa


5.Etapa
18.05.–30.05.2021
Dojde k uzavření pravé poloviny ulice ČV se zamezením výjezdu z garáží na pozemku domu Čertův Vršek 8.
Rekonstrukce Čertův vršek 5.etapa


6.Etapa
31.5.–13.6.2021
Dojde k uzavření levé poloviny ulice ČV se zamezením výjezdu ze stání na pozemku domů Na Stráži 23.
Rekonstrukce Čertův vršek 6.etapa


7.Etapa
14.6.–17.6.2021
Po dobu 4 dnů, kdy bude pokládán finální asfaltový povrch v ulici Čertův vršek bude tato ulice neprůjezdná.
Chodníky budou dokončeny, a tak přístup k nemovitostem v ulici bude umožněn.
Rekonstrukce Čertův vršek 7.etapa
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 08.03.2021