Rekonstrukce ul. Cafourkova

Stavba zahrnuje rekonstrukci místních komunikací v MČ Praha–Bohnice – ulice Cafourkova a U Skalky v celkové délce cca 384 m. Součástí je odvodnění povrchů spočívající v realizaci uličních vpustí s přípojkami a realizace stoky dešťové kanalizace KT DN300 v délce cca 74 m.

Stavba je členěna na 2 etapy:
  • 1. etapa – ul. U Skalky, část ul. Cafourkova: výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce opěrné zdi a rekonstrukce vozovek a chodníků
    • termín: 13.05.– 28.06.2019


  • 2. etapa – ul. Cafourkova: rekonstrukce vozovek a chodníků
    • termín: 02.09.–24.09.2019, akce se prodlužuje do roku 2020Pozn. 2. etapa:
Při realizaci koordinovaných staveb TSK a PVS byly zjištěny závady v podloží vozovky nezaviněné ani jedním investorem. Zřejmě se jedná o nesourodé podloží již z dob výstavby sídliště. Byl proveden kontrolní georadar, který definoval kaverny. Ten bude nyní doplněn o dynamické penetrační zkoušky. Na základě vyhodnocení výše uvedených laboratorních zkoušek bude určen postup opravy. TSK dokončí do 15.10.2019 západní chodník a zajistí provizorní přístupy do objektů, PVS bude po vydání příslušných rozhodnutí pokračovat v ražbě kanalizace. 

Od 16. října 2019 bude ul. Cafourkova obousměrně průjezdná po vyfrézované komunikaci. Na stávající komunikaci budou vybudovány nájezdy, rychlost bude snížena na 30 Km/hod. Komunikace Dolákova se vrací do původního jednosměrného režimu. Tento zimní režim bude trvat do konce března 2020 a následně bude provedena úprava tělesa komunikace dle návrhu projektanta na základě provedených zkoušek a akce bude ukončena. Současné povolení ke Zvláštnímu užívání komunikace je odborem dopravy povoleno do 30. dubna 2020.

Dodavatelem stavby je PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10.
Kontaktní osoba/telefon: p. Václav Leitermann, tel. 724 530 884.
Investor TSK – Ing. Hronová, tel.: 773 764 122 
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 

 DIO – rekonstrukce ul. Cafourkova, U Skalky
Mohlo by vás také zajímat


Aktualizováno: 04.10.2019