Revize hromosvodu: Proč a jak často se musí provádět

Hromosvody představují klíčový prvek ochrany staveb před ničivým účinkem blesků, které mohou při svém dopadu způsobit vážné škody na konstrukci a elektrických instalacích. Funkčnost tohoto zařízení je závislá na jeho správné instalaci, udržování a pravidelných kontrolách. Zanedbání těchto aspektů může mít za následek nejen poškození majetku, ale také nepříjemnosti s pojišťovnou, která může v případě škody odmítnout vyplatit pojistné.

Revize hromosvodu je specifický technický úkon, který má za úkol ověřit, zda je systém schopen bezpečně odvést elektřinu z blesku do země. Tato kontrola by měla být svěřena licencovanému odborníkovi, který má potřebné znalosti a vybavení k provedení revize v souladu s platnými normami a předpisy. Během revize technik důkladně prohlédne všechny komponenty systému, včetně vodičů, izolátorů a zemničů, a ověří jejich integritu a funkčnost. Je také důležité, aby technik měl přístup k dokumentaci z předchozích revizí, aby mohl porovnat stav systému a identifikovat případné změny nebo degradaci komponent.

V České republice je stanovena zákonná povinnost pravidelně podstupovat revize hromosvodů, přičemž standardní interval mezi jednotlivými revizemi je čtyři roky. Cena za revizi se může lišit v závislosti na rozsahu systému a na konkrétním poskytovateli služeb, ale obvykle se pohybuje do dvou tisíc českých korun. Je důležité si uvědomit, že pro objekty postavené z hořlavých materiálů, jako jsou dřevěné konstrukce, je frekvence revizí zvýšena a revize by měla probíhat každé dva roky.

V případě, že vaše nemovitost utrpí škodu způsobenou bleskem, může pojišťovna v rámci šetření zjistit, že revize hromosvodu nebyla provedena v souladu s platnými předpisy. V takovém případě se pojišťovna může rozhodnout neproplatit pojistné plnění, což může vést k významným finančním ztrátám. Kromě pravidelných revizí je také vhodné provést mimořádnou kontrolu hromosvodu po přímém zásahu bleskem, aby se zajistilo, že systém nebyl poškozen a nadále poskytuje adekvátní ochranu.

Zodpovědný majitel nemovitosti by měl mít přehled o termínech revizí a aktivně se zajímat o stav ochranných systémů svého domu. Zajištění pravidelných revizí a udržování hromosvodu v dobrém technickém stavu je investicí do bezpečnosti a ochrany majetku, která se vyplatí předejít možným komplikacím v budoucnosti.


Jiří Vítek
Místostarosta MČ Praha 8

Fotografie zdroj: commons.wikimedia.org


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Revize hromosvodu Proč a jak často se musí provádětMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 23.11.2023