Slovo starosty

Slovo starosty – říjen 2021Vážení a milí spoluobčané,
letošní začátek října bude ve znamení těch nejdůležitějších voleb – voleb do poslanecké sněmovny. Nehodí se, abych na tomto místě plédoval za jakou­koliv volební stranu. Musím se přiznat, že jsem v poslední době z vrcholné politiky v rozpacích. Vytratila se z ní rozumná a věcná diskuse, místo ní jsme svědky vzájemného napadání a nálepkování, označování za nepřítele a nedivím se, že je z ní velká část lidí znechucena. Rád bych tedy doporučil každému, aby se nad svým rozhodnutím skutečně zamyslel. Byl bych oprav­du rád, abychom si letos zvolili poslance, kteří navrátí politice její smysl, budou ochotni a schopni spolu věcně debatovat a posouvat naši zemi ku­předu. Je podle mého názoru opravdu nejvyšší čas, zvláště v situaci, kdy se naše republika nejen kvůli pandemii zneklidňujícím tempem zadlužuje a čeká nás zřejmě několik nelehkých let.

Nejen v Praze 8 jsme nyní svědky velmi složité dopravní situace. Podle mne je třeba, aby vedení hlavního města věnovalo více energie plánování a koordinaci dopravních staveb či rekonstrukcí a především dokázalo včas otevřeně komunikovat s radnicemi městských částí. Všichni samozřejmě chceme, abychom měli nové silnice, chodníky, kanalizaci, teplovody a vodo­vody, ale nelze odstartovat všechno najednou a pak se divit, že se metropole stala totálně neprůjezdná, a to i pro naši jinak vynikající městskou hromad­nou dopravu. Nedivím se zlosti a frustraci mých spoluobčanů, když trčí v tramvaji či v kolonách nekonečné desítky minut. Zakoušíme to v těchto dnech bohužel všichni. Chci věřit, že se na magistrátu z letoška poučí a v budoucnos­ti už se podobná situace opa­kovat nebude.

Dobrou volbu a pevné nervy přeje

Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8
Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 23.09.2021