Slovo starosty

Slovo starosty - duben 2024Vážení a milí spoluobčané,

vstupujeme do měsíce dubna, který je již plně jarní, a tak nás během něj čekají mnohé kulturní či společenské akce. Snad jim bude přát hezké počasí a my si je tak plně užijeme.

V dubnu tak opět startují karlínské trhy, které nabídnou nejen dobré jídlo a pití, ale zároveň i příležitost se potkat se svými přáteli a sousedy. V tomto čísle se dočtete o tematických akcích, které se budou konat o nedělích. Již vloni jsem některé z nich rád a s velkou spokojeností navštívil. A to nejen díky kvalitě nabízených potravin, ale především díky uvolněné a příjemné atmosféře, která je provázela.

Čeká nás také již tradiční Libeňská pouť, která se za léta našla své příznivce nejen z řad dětí. Opět na ní nebude chybět bohatý kulturní program a jako každý rok budou pro děti připraveny nejrůznější atrakce. S rodinou se tedy již těšíme, že se na pouti s mnohými z vás uvidíme a poklábosíme.

V tomto čísle časopisu Osmička najdete také velmi zajímavý rozhovor s velitelkou našich dobrovolných hasičů. Ti se již za několik let své existence vypracovali v opravdu plně připravenou jednotku a jsou povoláváni k zásahům svými profesionálními kolegy. Jsem opravdu rád, že hasiče máme a že jim velí právě paní Lenka Koubová. Interview s ní naleznete na straně 12.

Od března také běží pásmo kulturních akcí k připomenutí Bohumila Hrabala a Vladimíra Boudníka, které se koná především ve Velkém mlýně, probuzeném k životu v loňském roce. Přiznávám, že právě tento mlýn mi dělá opravdu velkou radost, protože jste si jej očividně oblíbili.

Právě zde pak 25. dubna proběhne první ročník konference o rodině a dětech, kterou vrcholí série večerů zaštítěných místostarostkou Vladimírou Ludkovou. Jde o vážné a zároveň zajímavé téma, na konferenci vystoupí mnoho velmi vážených odborníků. Jsem přesvědčen, že taková akce je v dnešní složité době více než potřebná.

Milí spoluobčané, přeji vám klidný duben a těším se, že se na mnoha z dubnových akcí potkáme.


Ondřej Gros
starosta MČ Praha 8


Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 21.03.2024