Sportovní subjekty mohou žádat MHMP a MŠMT o granty na rok 2020

Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2020 (Program). Prostřednictvím některého ze 7 vyhlášených opatření Programu tak mohou sportovní subjekty včetně OSVČ či právnických osob zažádat o investiční i neinvestiční dotace, např. na podporu jednorázových sportovních akcí konaných v Praze, nesoutěžní dlouhodobou sportovní a tělovýchovnou činnost pro děti, mládež a osoby starší 55 let, na odměny trenérům, na sportovní činnost handicapovaných, na provoz a investice do sportovního zařízení či na stroje a sportovní potřeby atd. Zastřešující pražské sportovní svazy pak mohou žádat o finanční prostředky na odměny trenérům, pořízení materiálního vybavení, nebo krátkodobé pronájmy v rámci dotace Opatření na systémový rozvoj sportu dětí a mládeže.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na financování Programu pro rok 2020 je 500 mil. Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 17.10.2019 do 31.10.2019.

Program administruje a informace ke zpracování žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, kde je možno si domluvit i osobní konzultace.

Detailní informace k jednotlivým opatřením programu i podmínkám a postupu při podávání žádostí naleznete zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova
/program_podpory_sportu_a_telovychovy_v_hlavnim_meste_praze_pro_rok_2020.html.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) již tradičně zveřejňuje několik programů (výzev) na podporu sportu adresovaných příslušným sportovním subjektům podle typu a účelu podpory. Pro jednotlivé sportovní kluby, tělovýchovné či tělocvičné jednoty, které mají právní formu spolku a jejichž hlavním předmětem činnosti je po dobu alespoň 2 let činnost v oblasti sportu, je určena Výzva Můj klub 2020.

Tento program je určen na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let, na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele včetně odměn na trenérskou činnost, na pořízení hmotného i nehmotného majetku a další způsobilé výdaje. Zahrnuje také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží. Výše podpory se vypočítává na základě počtu členů do 23 let podle uvedených věkových kategorií a kritérií. Celková alokace finančních prostředků na tento program pro rok 2020 je 1.500.000.000 Kč. Žádost musí být podána nejpozději do 18. listopadu 2019.
Telefonické konzultace k tomuto programu jsou možné v pracovní době na infolince MŠMT 234 812 720. Přesné podmínky, způsob a forma podání žádosti jsou zveřejněny zde:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020.

Petr Pospěch, místopředseda Komise pro sport, mládež a grantovou politiku MČ Praha 8.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.





Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 09.10.2019