Upozornění na uzavření sběrného dvora Voctářova

Od 1. ledna 2023 bude z důvodu nové výstavby ukončen provoz „Sběrného dvora Voctářova“, jehož dosavadním provozovatelem je Hlavní město Praha. Od ledna 2023 budou v prostoru sběrného dvora u ulic Voctářova a Štorchova prováděny přípravné a průzkumné stavební práce.

V průběhu měsíce ledna budou v ulici Štorchova jako náhrada opakovaně přistavovány velkoobjemové kontejnery s obsluhou. Harmonogram jejich svozu bude uveřejněn na internetových stránkách Úřadu Městské části Praha 8 a v měsíčníku Osmička (https://www.praha8.cz/Kontejnery-na-velkoobjemovy-odpad.html).

Občané mohou dále za stejných podmínek využívat kterýkoli sběrný dvůr na území hlavního města Prahy. Otevírací dobu sběrných dvorů a jejich provozní podmínky je nutno sledovat na webových stránkách příslušných sběrných dvorů.
Nejbližší sběrný dvůr se nachází v ulici Pod Šancemi 444/1, Praha 9 (https://www.psas.cz/sberne-dvory) nebo „Sběrný dvůr Ďáblice“, který se nachází v ulici Ďáblická 791/89, Praha 8 (SD Ďáblická - Praha 8 (fcc-group.eu)).
 

Ve sběrných dvorech lze odevzdat:
 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • suť z bytových úprav v množství do 1m3 zdarma
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • kovový odpad
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • pneumatiky – od 25 Kč za kus podle velikosti
 • vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 • použitý textil, obuv a oděvy
 • použité potravinářské oleje a tuky (pouze v PET lahvích)

Nelze odevzdávat: 
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

Seznam sběrných dvorů v Praze:
https://sberny-dvur-praha.cz/seznam-sbernych-dvoru/


Děkujeme všem za pochopení.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 23.12.2022