Úřad MČ Praha 8 prošel genderovým auditem – zavádět bude flexibilní úvazky

Logo Evropská unie – Operační projekt ZaměstnanostOsmička – Úřad vstřícný rodině (logo)


Úřad osmé městské části prošel genderovým auditem v rámci projektu Osmička – Úřad vstřícný rodině. Dle auditu je situace na Úřadu velice dobrá. Zaměstnanci a zaměstnankyně sami navrhli inspirativní opatření ke zlepšení sladění pracovního a rodinného života.

Audit probíhal v první vlně formou dotazníků, který vyplnilo 207 zaměstnanců Úřadu (cca 60 %). Následovaly referentské skupiny a semistrukturované rozhovory (osobní, telefonické i e-mailové) od dubna do června 2018.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních parametrů spokojenosti jsou mezilidské vztahy, je klíčovým faktem zjištění, že přes 56 % respondentů je s atmosférou na Úřadu spokojeno (z toho přes 10 % velmi). Vysokou spokojenost se vztahy s kolegy projevili např. zaměstnanci a zaměstnankyně odboru výstavby, školství a ekonomického odboru.

Díky auditu může nyní Úřad MČ Praha 8 pracovat s inspirativními podněty, které mohou zlepšovat atmosféru na pracovišti. Zaměstnanci i zaměstnankyně dle auditu např. podporují vyrovnané zastoupení mužů a žen v organizační struktuře včetně vedoucích pozic. Auditorský tým proto Úřadu doporučil vytvoření dlouhodobé strategie pro vyrovnání podílu žen a mužů na jednotlivých pozicích.

Audit posloužil také pro lepší přehled, co by zaměstnanci a zaměstnankyně chtěli na pracovišti změnit. Zaměstnanci a zaměstnankyně by rádi využívali flexibilní úvazky na těch pracovištích, kde nedojde k narušení chodu Úřadu. Na zavádění této formy úvazku se již pracuje. Zaměstnanci by dále chtěli zavést možnost penzijního připojištění či úpravu účelového fondu pro čerpání na MHD.

Na realizaci projektu Osmička – Úřad vstřícný rodině, který odstartoval v září 2017, získala Praha 8 dotaci v rámci „Operačního programu Zaměstnanost“. Projekt potrvá do roku 2020.
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 03.09.2018