Užitečné odkazy a informace

Seznam vlastníků a správců inženýrských sítí
Odkaz na Registr Subjektů Technické Infrastruktury

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy na webových stránkách MHMP
Odkaz na územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
Odkaz na výkresy územního plánu hl. m. Prahy

Platný územní plán a zásady územního rozvoje na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Odkaz na stránky Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Užitečné odkazy na stránkách MHMP
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/stavebni_urad/uzitecne_odkazy/index.html

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) s aktualizovaným odůvodněním
http://www.iprpraha.cz/clanek/391/dokumenty-ke-stazeni

Vyhláška č. 268/2009 Sb. dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=69147&nr=268~2F2009&rpp=15#local-content

Vyhláška č. 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na využívání území
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63140&nr=501~2F2006&rpp=15#local-content
Aktualizováno: 01.03.2017