V Prosecké ulici probíhá kompletní rekonstrukce (aktualizace k 30. 10. 2020)

Technická správa komunikací (TSK) provádí od pondělí 21. září 2020 rozsáhlou rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků Prosecké ulice. 

Vzhledem k celkové délce opravovaného úseku a rozsahu prací je tato akce rozdělena na několik etap. V tomto roce se jedná o úsek ulice Františka Kadlece až po Na Labuťce. Tento úsek by měl být dokončen do 30. listopadu 2020. Další etapa začne po zimní přestávce v roce 2021 v úseku k ulici Na Rozhraní. 
 
Celková rekonstrukce komunikace a chodníků obnáší výměnu podloží v aktivní zóně a hloubkové sanace. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů bude z betonové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění, které je řešeno pomocí nových i stávajících uličních vpustí.

Stavba bude realizována po etapách v koordinace s pracemi PVS, a. s. v letech 2020-2021.

Dopravní omezení:
Úplná uzavírka komunikace. 
Návrh objízdné trasy východní větev – ulicí Vysočanskou a vpravo ulicí Sokolovskou, západní větev ulicemi Vysočanskou, Střelničnou a Libereckou.


Zhotovitel: Eurovia, a. s.

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5f572eeb0c2b4d872f12381c


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


rekonstrukce Prosecká mapa

Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 11.09.2020