Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil. Nevíte jak dál?

Dodavatelé poslední instance stále evidují velké množství tzv. nekontaktních spotřebitelů, kteří zatím nevyvinuli žádnou aktivitu – nebyla jimi doposud zahájena změna dodavatele, a ani nebyla zaplacena listopadová záloha za energii (elektřinu nebo plyn).

Energetický regulační úřad (ERÚ) se proto ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) zaměřuje právě na nekontaktní spotřebitele, především seniory, kteří se – nikoliv svou vinou – po říjnovém pádu několika dodavatelů energie, například ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., ocitli v dočasné – šestiměsíční – záchranné síti dodavatelů poslední instance.
Většina spotřebitelů zažívá přechod k dodavateli poslední instance poprvé v životě a neví si s ní rady, protože se v problematice neorientuje. Vzhledem k nekompletní databázi dodavatelů, kteří ukončili činnost, mohlo podle informací ERÚ dojít také k situaci, kdy spotřebitel nemohl být dodavatelem poslední instance kontaktován, a vůbec tak netuší, že v režimu dodávky poslední instance je.

Energetický regulační úřad navrhl jednoduchý leták cílený zejména na seniory, kteří si nejsou jistí, zda jsou, nebo nejsou u dodavatele poslední instance. Leták jim pomůže dvěma jednoduchými způsoby ověřit, zda se jich daná situace týká, a pokud ano, nabízí jim možnosti řešení a informaci, kam se obrátit o pomoc.

Aby byla letákem nabízená pomoc efektivní, připravil ERÚ stručný manuál pro pracovníky samospráv, ale i všech dalších zástupců organizací, které se do přímé pomoci spotřebitelům průběžně zapojují. Představitelé SMO ČR a SMS ČR se s ERÚ v rámci společných jednání dohodli na sdílení letáku a manuálu všem místním samosprávám i dalším subjektům, které jsou schopni oslovit.

Leták je první fáze kampaně. Jde o to zjistit, zda jsem u dodavatele poslední instance a vyřešit platby záloh. Leták také pomůže najít pomoc v místě bydliště. První fází provází také manuál pro ty, co mohou spotřebitelům pomoci. Manuál zahrnuje i fázi druhou, tou je změna dodavatele. V režimu dodávky poslední instance může být spotřebitel pouze po dobu šesti měsíců, proto je nutné dodavatele, nebo produkt změnit. S ohledem na aktuálně vysoké ceny je třeba změnu realizovat co nejdříve.


https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/eru-a-svazy-samosprav-zameruji-pomoc-na-senioryVáš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil - letákDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.Zveřejněno: 02.12.2021