Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

V návaznosti na již publikovaný přehled všech dosavadních kroků radnice, jak předejít zahuštění sídliště Ďáblice vysokopodlažní zástavbou, radnice vydala tento „Průvodce územním řízením“, jehož cílem je občany srozumitelnou formou seznámit s rozhodovacími procesy, které probíhající v souvislosti s výstavbou, a rovněž s možnostmi zapojení obyvatel městské části Praha 8 do tohoto procesu. 

Starosta Roman Petrus k tomu sděluje: „Naším cílem je využít všech zákonných možností k zabránění masivní výstavby v sídlišti Ďáblice. Za tím účelem chceme v předstihu seznámit naše spoluobčany se všemi možnostmi, které budou moci využít.“ Místostarosta Radomír Nepil dodává: „Územní řízení je nesmírně složitý proces a málokdo se v něm orientuje, což často odrazuje veřejnost od větší míry zapojení se. Tímto dokumentem chceme veřejnosti umožnit se lépe a efektivněji zapojit.“ 

Cílem radnice je, aby se občané s nově získanými informacemi mohli snáze zapojovat i do odporu proti dalším negativním záměrům, které se v budoucnu mohou objevit. 

V případě zájmu o aktuální informace, které souvisí s developerskými kauzami se obracejte na e-mail vit.ceza@praha8.cz. „V Praze 8 evidujeme řadu skrytých developerských hrozeb, které tu jsou zejména z divokých 90. let a let následujících. Chceme se proto společně maximálně připravit na ochranu našich krásných osmičkových sídlišť a některých dalších citlivých území na jihu Prahy 8,“ doplňuje Vít Céza. 

Jedná se o dokument informativní povahy, který nenahrazuje kvalifikovanou právní službu.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Průvodce územním řízením – schéma
Zveřejněno: 06.06.2018