Vytápění domácností v kotlích na pevná paliva

Vytápění domácností v kotlích na pevná palivaLokální topeniště jsou v současné době jedním z největších zdrojů znečištění ovzduší. Domácnosti mají na výměnu starého kotle na pevná paliva (uhlí, dřevo, koks), pokud jejich kotel nedosahuje alespoň 3. emisní třídy už jen necelý rok. Emisní třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo v návodu k použití.

Od 01.09.2022 je totiž zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy (včetně spalovacích zařízení vlastní výroby). Jestli vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole technického stavu a provozu tohoto zařízení, kdy tato povinnost vyplývá domácnostem ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 17 odst. 1 písm. g) v platném znění.

V souvislosti s těmito skutečnostmi upozorňujeme občany na možnost čerpat na výměnu starých kotlů finanční podporu z tzv. „kotlíkových dotací“. Kotlíkové dotace jsou poskytovány krajskými úřady na výměnu dosavadního nevyhovujícího kotle na pevná paliva za nový, ekologičtější způsob vytápění. Pokud vlastníte zařízení, které musíte nebo chcete vyměnit za modernější a ekologičtější, sledujte možnosti v rámci dotačních programů www.kotlikydotace.cz a www.novazelenausporam.cz nebo se informujte na krajském úřadě (Hl. m. Praha).Další potřebné informace ohledně vytápění domácností pevnými palivy naleznete na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.


 


Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 27.10.2021