Využijte dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí

Domácnosti mohou využít dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí (koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Pokud tyto domácnosti využijí poslední příležitosti k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, mohou z těchto zdrojů uhradit až 95% nákladů na pořízení nového tepelného zdroje.

Příjem elektronicky podaných žádostí o dotaci bude ukončen již 31. 8. 2022!

Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle.

Dotace jsou určeny těm, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě a průměrný čistý roční příjem na člena Vaší domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170 900 Kč. Výměnu starého kotle není nutné celou financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a můžete získat zálohu 60 % z dotované částky.

Pokud občané topili výše specifikovaným kotlem na uhlí (koks) s ručním přikládáním, který od 1. 1. 2021 vyměnili nebo se jej teprve chystají nahradit (na vlastní realizaci jsou 2 roky od schválení žádosti RHMP), je třeba vybírat výrobky uvedené v „Seznamu výrobků a technologií“ (SVT), splňující nízko emisní požadavky (ekodesing) a nahradit jej nízko-emisním tepelným zdrojem podporovaného typu:

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže - max. výše dotace 130 000 Kč,
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. výše dotace 130 000 Kč,
Tepelné čerpadlo - max. výše dotace 180 000 Kč,
Plynový kondenzační kotel - max. výše dotace 100 000 Kč, (instalace plynových kondenzačních kotlů bude podpořena pouze v případech, kdy náklady spojené s výměnou kotle prokazatelně vznikly od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022, nebo byla na jeho instalaci vystavena závazná objednávka s datem nejpozději 30. 4. 2022).

Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, má sice odloženou platnost, ale o dotaci je třeba žádat letos, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění!

Pro získání dalších upřesňujících informací k vyhlášenému Programu (schválený 20. 6. 2022 Radou hl. m. Prahy), návodu a vzorů dokladů, sledujte úřední desku a webové stránky

portalzp.praha.eu, záložka: „ENERGETIKA“/ „KOTLÍKOVÉ DOTACE IV“.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Využijte dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlíMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 29.06.2022