Z bezpečnostních důvodů se musí pokácet silně narušený strom na dětském hřišti v parku Thomayerovy sady

dub červenýTak jako každý živý organismus i stromy dojdou do konce svého života. V městském prostředí, pokud se takový konec začne blížit, není možné čekat, až strom spadne, tak jako se tomu děje v lese. Důvody jsou zřejmé, jde hlavně o bezpečnost. Důraz na bezpečnost musí být o to větší, když jde o strom v blízkosti dětského hřiště nebo přímo na něm.
 
Proto dojde ve dnech 22. až 23. května 2024 vždy od 9 hodin k řízenému kácení stromu na dětském hřišti v parku Thomayerovy sady. Prosíme návštěvníky parku a hřiště o maximální součinnost a ve výše uvedených dnech z důvodu bezpečnosti využívejte například dětské hřiště Na Rokytce nebo dětské hřiště v parku Na Košince. Z bezpečnostních důvodů bude uzavřená i cesta lemující dětské hřiště.

Městská část Praha 8 si kvůli viditelnému houbovému onemocnění stromu nejprve nechala udělat odborný posudek na vzrostlý dub červený, který je v areálu dětského hřiště v parku Thomayerovy sady. Znalecký posudek vypracoval znalec z oboru ochrany přírody se specializací na hodnocení stavu, návrhu technologie ošetření a kácení stromů a na diagnostiku provozní bezpečnosti stromů. Bohužel se jednoznačně ukázalo, že zdravotní stav dubu je havarijní a strom je silně narušený v důsledku napadení dřevokaznou parazitickou houbou. Znalec jednoznačně doporučil dub červený bezodkladně vykácet. Doporučení je i v souladu se závěrem z provedeného měření tomografem.

Provozní bezpečnost by totiž mohla být dalším rozšířením parazitické houby trvale nebezpečně snížená a s dalším postupem hniloby dřeva by ještě více klesala, arboristickým ošetřením ji v tomto případě nelze zvýšit na dostatečnou úroveň.
 
Dětské hřiště a cyklostezka jsou hojně využívány návštěvníky parku. Z výše uvedených důvodů není místo růstu vhodné pro zachování vzrostlé dřeviny na stanovišti.
 
Místo na dětském hřišti včetně cyklostezky bude před kácením zajištěno hrazením (či páskou) s upozorněním o zákazu vstupu na zabezpečené místo a informací o probíhajícím kácení.
 
Z obou stran cyklostezky, v bezpečné vzdálenosti, bude umístěna informace o probíhajícím kácení. Dále zde bude dohlížet na dodržení zákazu vstupu z důvodu probíhajících prací zaměstnanec firmy, který nasměruje cyklisty případně procházející občany na náhradní trasu v parku (viz. mapa).

Odbor životního prostředí současně navrhnul i provedení náhradní výsadby dřeviny stejného rodového zastoupení, jako je dřevina určená ke kácení. Místo pro výsadbu bude vhodně zvoleno opět v prostoru dětského hřiště z důvodu částečného zastínění hřiště.

Děkujeme všem občanům za pochopení.


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

dub červený - mapaMohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 21.05.2024