Z jednání zastupitelstva konaného 25.09.2019

Ve středu 25. září 2019 proběhlo od 14 hodin letošní šesté zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 ve velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Program zasedání a podkladové materiály najdete na www.praha8.cz/Zastupitelstvo-mestske-casti-Praha-8.html.

Mimo jiné zastupitelé schválili také zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření městské části za 1. pololetí roku 2019. Zpráva konstatuje, že hospodaření Prahy 8 skončilo k 30. červnu 2019 přebytkem 16 milionů Kč. Příjmy dosáhly 480,7 milionu korun a výdaje byly 464,7 milionu. Na investice vydala radnice v prvním pololetí 141,13 milionu.

Na letošek má městská část schválen rozpočet s výdaji 990,2 milionu a příjmy 975,2 milionu. Běžné výdaje dosáhly částky 323,6 milionu korun. Z nich nejvíc peněz dala radnice do školství, a to přes 96 milionů. Zdravotnictví si vyžádalo přes 57 milionů korun a do městské infrastruktury šlo 22,36 milionu. Další desítky milionů spolkl samotný chod městské části.
Také v oblasti investic vydala městská část nejvíce peněz na školství, a to 98,9 milionu. Více než deset milionů korun šlo do dopravy a další peníze dala radnice na městskou infrastrukturu nebo zdravotnictví.

Na straně příjmů získala radnice nejvíce peněz z dotací, tedy například od hlavního města. Celkem to bylo 337,93 milionu. Daňové příjmy byly 21,3 milionu a nedaňové 121,5 milionu.

Hospodaření radnice Prahy 8 skončilo v loňském volebním roce schodkem ve výši 813,6 mil. Kč. Příjmy byly dosaženy částkou 983,5 mil. Kč a výdaje byly uskutečněny ve výši 1.797,1 mil. Kč.

Zastupitelé také schválili pro letošní rok udělení Čestného občanství Prahy 8 MUDr. Zdeňku Bašnému (lékař, psychiatr), Milanu Zelenkovi (kytarový virtuóz, pedagog), Rostislavu Osičkovi (reprezentant, boxer) a Josefu Pešatovi (účastník pražského povstání).

Zastupitelé schválili také návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8. Tyto zásady předpokládají prodej bytových domů spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým osobám založeným stávajícími oprávněnými nájemci bytů. Prodej bytových domů bude probíhat dle seznamu, který zastupitelé též schválili a který zahrnuje domy v Karlíne, Kobylisích a Libni. 

Schváleny byly také některé návrhy změny územního plánu, které byly předmětem delší konstruktivní diskuse. Návrh změny v oblasti ulice S. K. Neumanna v Libni byla pak na návrh starosty doplněna o nesouhlas se zprůjezdněním této ulice, čehož se obávali někteří občané. 


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat
Zveřejněno: 27.09.2019