Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda byl udělen kolaudační souhlas a bylo přiděleno číslo popisné na novostavbu v ul. Primátorská, Praha 8 – Libeň.

Odpověď:

Ve věci kolaudačního řízení na stavbu nazvanou „Bytový dům Primátorská“, které bylo zahájeno dne 20.02.2019, odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „stavební úřad“) uvádí, že stavebník, kterým je společnost Prime Build, a. s., doplnil stavebnímu úřadu poslední listinný dokument dne 24.06.2019, na základě čehož stavební úřad neprodleně vyzval stavebníka a dotčené orgány k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, která se konala dne 04.07.2019.

Výsledek provedené kontrolní prohlídky však přinesl zjištění, že stále nebyly odstraněny nedostatky, na jejichž základě nelze vydat kolaudační rozhodnutí.

V okamžiku, kdy budou stavebníkem, tj. společností Prime Build, a. s., doplněny zbývající doklady a budou odstraněny nedostatky, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí.

K přidělení čísla popisného na novostavbu předmětného bytového domu dojde až po vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu však není známo, kdy stavebník příslušné doklady doplní, nelze sdělit termín ukončení kolaudačního řízení.(20.08.2019, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 21.08.2019