Žádost o poskytnutí informace 2019

Žádost o poskytnutí podkladového materiálu poskytnutého členům Zastupitelstva MČ Praha 8 pro projednání bodu 2a. jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 konaného dne 12. 6. 2019 – Návrh k dosavadnímu průběhu jednání ve věci předčasného ukončení "Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb " uzavřené dne 15. října 2010 mezi městskou částí Praha 8, jako objednatelem, a společností Metrostav Development a. s. (resp. Metrostav Alfa s. r. o.), jako poskytovatelem, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. července 2018 a ke způsobu provádění díla, včetně zaslání podkladového materiálu, na jehož základě Rada MČ Praha 8 rozhodla usnesením č. Usn RMC 0155/2019 ze dne 10. 4. 2019, zejména pak "Důvodové zprávy" odkazované v bodě 2. daného usnesení.

Odpověď:
Žadateli byly zaslány požadované dokumenty, a to:
  1. Podkladový materiál pro projednání usnesení č. Usn ZMC 009/2019 Zastupitelstvem městské části Praha 8 při 4. jednání dne 12.06.2019 (pod bodem 2A).
  2. Podkladový materiál pro projednání usnesení č. Usn RMC 0155/2019 Radou městské části Praha 8 při 18. jednání dne 10.04.2019 (pod bodem C14).


(02.09.2019, řešil odbor kancelář starosty)Mohlo by vás také zajímatZveřejněno: 09.09.2019